Zpětné odkazy

Jako zpětné odkazy (z anglického slova backlinks) se označují veškeré odkazy vedoucí na váš web z jiných stránek. Počet a kvalita zpětných odkazů jsou základní faktory, na jejichž základě vyhledávače váš web hodnotí. Zpětné odkazy jsou nezbytné pro viditelnost webu ve vyhledávačích a pochopitelně představují významný prvek optimalizace pro vyhledávače - SEO. Disciplína, která se tvorbou zpětných odkazů zabývá, se nazývá linkbuilding. Mezi obvyklé metody pro získávání zpětných odkazů patří registrace do katalogů, výměna nebo nákup odkazů.