UX (user experience)

Comerto / Poradenství & Školení / Slovník pojmů / UX (user experience)
Zkratka UX (user experience) vyjadřuje zážitek člověka z použití služby, zařízení nebo webových stránek. Úroveň UX není přesně měřitelná. Pokud však uživatel ze svého setkání s vašimi webovými stránkami nebude mít příjemný zážitek, pravděpodobně nedospěje k nákupu ani jinému cíli. User experience je důležitým faktorem ovlivňujícím prodejnost výrobku či služby na Internetu. Jedná se o celé spektrum prvků, které mají uživatele přimět dělat to, co se od něj očekává. Správně navržené UX je kombinací bezchybné použitelnosti webu, kvalitního a dobře uspořádaného obsahu a dalších faktorů.