Comerto / Odborné poradenství & školení / Slovník pojmů / Landing page (cílová stránka)

Landing page (cílová stránka)

Landing page (cílová stránka) je označení pro konkrétní stránku v rámci webu, na kterou směřujeme uživatele přicházející z PPC nebo bannerové reklamy, z emailové kampaně, případně i z přirozeného vyhledávání. Obsah landing page musí být relevantní ke sdělení ve zdrojové kampani, která uživatele na cílovou stránku přivedla, respektive k hledaným klíčovým slovům. Stejně tak grafické provedení banneru či newsletteru by mělo být reflektováno i na landing page. Důležité je dbát na použitelnost cílové stránky a její schopnost plnit stanovený cíl. Například by tedy měla disponovat účinným textem a viditelným tlačítkem s výzvou k akci. K odladění optimálního návrhu je možné využít A/B testování.