CTR (míra prokliku)

Comerto / Poradenství & Školení / Slovník pojmů / CTR (míra prokliku)
CTR (míra prokliku) je důležitým údajem v oblasti internetové reklamy. Tento údaj ukazuje, jaká část uživatelů, kterým byla reklama zobrazena, na ni také klikla. Počítá se jako počet kliknutí vydělený počtem zobrazení. CTR se udává v procentech a odvíjí se od kvality, poutavosti, relevance a umístění reklamního sdělení. Je-li hodnota CTR vysoká, znamená to, že všechny uvedené faktory v reklamní kampani jsou v pořádku a uživatelé o ni projevují dostatečný zájem. Naopak nízká CTR by měla být podnětem ke zlepšování inzerce. Je obzvlášť vhodné vytvořit nové a účinnější texty reklam, nebo provedení bannerů. U PPC systémů má CTR přímý vliv i na ceny prokliku, pozice reklam a efektivitu kampaní.