URL je zkratkou anglického termínu Uniform Resource Locator a slouží pro definici umístění jednotlivých dokumentů na Internetu. Jednoduše řečeno, URL je adresou každé internetové stránky. Každá URL se skládá z doménového jména a protokolu. Může také obsahovat název stránky a cestu k ní, parametry a další prvky. Snahou při optimalizaci pro vyhledávače, SEO, je jednoduchá, nepříliš dlouhá a člověku srozumitelná URL. Je vhodné, když URL obsahuje relevantní klíčová slova, reprezentuje umístění stránky ve struktuře webu a naopak postrádá složité parametry a speciální znaky.