Míra konverze

Comerto / Poradenství & Školení / Slovník pojmů / Míra konverze
Míra konverze, neboli konverzní poměr, je jedním z klíčových údajů v internetovém podnikání. Určuje, jaký podíl návštěvníků webových stránek provedl cílovou akci, neboli konverzi. Nejčastěji jde o objednávku, registraci či zobrazení určité stránky. Míra konverze se dá snadno vypočítat, jde o procentuální podíl počtu konverzí a počtu návštěvníků. Konverzní poměr pomáhá měřit webová analytika. Zejména pro internetové obchody jde o stěžejní údaj, který je třeba důsledně sledovat. V případě, že je míra konverze nízká, je zapotřebí hledat příčiny a zjištěné nedostatky napravit.