On page faktory

Comerto / Poradenství & Školení / Slovník pojmů / On page faktory
Mezi on page faktory v oblasti optimalizace pro vyhledávače se řadí prvky webové stránky, které ovlivňují její umístění ve vyhledávačích. On page faktory se odvíjejí od obsahu a zdrojového kódu stránky. Mezi základní on page faktory patří samotný obsah stránky a jeho vhodné strukturování za použití odpovídajících HTML značek. Ty by měly vyjadřovat sémantiku – význam částí textu. Důležité je zejména definování nadpisů a významných částí textu. Podstatným on page faktorem je validita zdrojového kódu, dále titulek stránky a meta tag description. Správné zpracování on page faktorů má příznivý vliv i na použitelnost a přístupnost webových stránek.