Comerto / Online marketing / Péče o online reputaci (Online Reputation Management)

Péče o online reputaci (Online Reputation Management)

Postaráme se o dobrou pověst vaší značky v online prostředí. Zamezíme pomluvám a budeme šířit dobré jméno vaší společnosti. Reputace rozhoduje o vašem obchodnímu úspěchu!

Důležitou součástí marketingu je budování povědomí o značce. Její dobrá pověst je tím nejcennějším, co můžete mít. Obzvlášť v online prostředí se ale může snadno stát, že se o vaší firmě objeví i negativní zmínky. Ty ani nemusí mít pravdivý základ, bohatě stačí třeba jen jediný nepřející a pomlouvačný uživatel Internetu.

Co služba péče o online reputaci (Online Reputation Management) zahrnuje?

Služba péče o online reputaci (Online Reputation Management) zahrnuje monitoring a případné usměrňování negativních informací v:

  • internetových diskuzích
  • blozích
  • sociálních sítích
  • zbožových vyhledávačích
  • online encyklopediích
  • webových službách a médiích různých dalších typů.

Proč online reputaci řešit?

Pokud se vás někdo rozhodne na Internetu pomlouvat, je bohužel pravděpodobné, že negativní zprávy rychle zaindexují vyhledávače; a ty je budou při hledání vaší firmy zobrazovat, často i na předních pozicích. V takovém případě hrozí velmi rychlé a výrazné poškození dlouho a pracně budované dobré pověsti spojené s vaším brandem. Naopak ale i starší zprávy negativního charakteru zůstávají dlouho a snadno vyhledatelné. Lidé na Internetu důvěřují příspěvkům a poznatkům ostatních uživatelů, o to je riziko poškození značky závažnější.

Jak pečujeme o online reputaci?

Budete-li využívat naše služby péče o online reputaci, můžete mít jistotu, že včas odhalíme potenciální riziko, a budeme problém řešit. I v případě, že negativní příspěvek nelze eliminovat nebo potlačit, zasadíme se o uvedení informací na pravou míru a řízení diskuze ve váš prospěch. Pokud vznikne podezření, že se autor příspěvku dopouští trestné činnosti, například poškození dobrého jména, využijeme dostupných legálních cest ke sjednání nápravy. Pro tyto účely máme k dispozici specialistu na internetové právo.
Péče o online reputaci nezahrnuje jen negativní kroky. Ve chvíli, kdy se objeví pozitivní publicita, budeme naopak pracovat na jejím posílení a šíření.

Abyste měli vždy aktuální přehled o pověsti vaší značky v elektronickém světě, jejím vývoji a podniknutých krocích, budeme pro vás v rámci této služby provádět průběžný reporting.

Tak jako u našich ostatních služeb, i v tomto případě budeme individuálně přistupovat k vašim potřebám a požadavkům a na jejich základě spolupráci přizpůsobíme k oboustranné spokojenosti.

Nepodceňujte sílu značky. Pomůžeme vám ji ochránit – kontaktujte nás!

V rámci online marketingu děláme