Webová analytika

Webová analytika je obor zabývající se měřením návštěvnosti webových stránek, analýzou a vyhodnocováním získaných dat. V rámci webové analytiky se nesledují pouhé počty návštěv, ale celá řada dalších údajů, jako jsou zdroje návštěvnosti, pohyb uživatelů na stránkách, plnění stanovených cílů nebo míra konverze. Webová analytika vám umožní pochopit chování návštěvníků a poskytne cenné údaje, na jejichž základě  můžete zlepšovat své webové stránky a optimalizovat marketingovou strategii. Pokud jsou získaná data správně interpretována a aplikována, vaše tržby díky webové analytice porostou.