Sociální sítě

Comerto / Poradenství & Školení / Slovník pojmů / Sociální sítě
Sociální sítě jsou webovými službami, které umožňují uživatelům vytvářet své profily a definovat vzájemné vztahy na základě známosti či přátelství. Ve vymezených skupinách pak uživatelé komunikují, sdílejí informace a zábavný obsah. Sociální sítě skýtají značný marketingový potenciál. Představují účinný kanál pro komunikaci se zákazníky a dávají prostor i pro zpětnou vazbu. Sílu sociálních sítí naplno využívá virální marketing, kdy uživatelé díky poutavému obsahu sami šíří povědomí o vaší značce. Angažovanost na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, či Google+, je důležitou součástí moderního marketingu.