Copywriting je tvorba čtivých a funkčních textů, jejichž cílem je plnění určitého cíle. Tím je obvykle prodej produktů a služeb. Tvůrce takových textů se nazývá copywriter. Copywriting se řídí několika specifickými pravidly od vhodně použitých klíčových slov až po stylistickou podobu celého článku. Hlavním předpokladem pro úspěšný copywriting je unikátní obsah, přesvědčivost, čtivost a v neposlední řadě i stylistická a gramatická správnost. Copywriting je nedílnou součástí součástí internetového marketingu a důležitým prvkem v procesu optimalizace pro vyhledávače.