Mujlekarnik.cz - reklamní kampaně Facebook, AdWords, Sklik

Comerto / Internetový marketing / Reference marketing / Mujlekarnik.cz - reklamní kampaně Facebook, AdWords, Sklik

Mujlekarnik.cz - reklamní kampaně Facebook, AdWords, Sklik

Krátce o projektu

Projekt v kostce: Cílem tohoto projektu byla optimalizace obchodní účinnosti společně s realizací podpůrné placené propagace. Meziročně se počet dokončených transakcí zvýšil o 84,86 %, konverzní poměr objednávky narostl o 35,25 %, míra okamžitého opuštění se snížila o 10,83 %.
Pro: Mujlekarnik.cz
Rok realizace: 2017-2018
Web: www.mujlekarnik.cz

Povedlo se nám

O klientovi

Mujlekarnik.cz - reklamní kampaně Facebook, AdWords, Sklik

Vše začalo jako kamenné obchody - lékarny v Olomouci a v roce 2012 přibyla i internetová lékárna.


Více o klientovi naleznete na www.mujlekarnik.cz/

Zadání klienta

Klient si vyžádal zajištění kompletního online marketingu s cílem podpořit zvýšení návštěvnosti a zlepšit prodejní výsledky e-shopu. 

Výsledné řešení

Počátek spolupráce byl definován tak, že se provede maximum realizací v co nejširším spektru online marketingových nástrojů a na základě vyhodnocení efektivity se pak budou preferovat nejvýkonnější nástroje podpory prodeje.

Zbožové srovnávače 

Největší přínos zaznamenala reklama ve zbožových srovnávačích (Heureka, Google Nákupy, Zboží, Srovnáme). Naopak postupně došlo k utlumování proklikové reklamy v systémech AdWords, Sklik a Facebook. Zde se postupně PNO (podíl nákladů na obratu) dostával do hodnot, které nebyly s ohledem na průměrnou maržovost sortimentu lékárny z pohledu zadavatele žádoucí.
 
V rámci řešení reklamy v systémech zbožových srovnávačů jsme odvedli opravdu velký kus práce. Nepřistupujeme ke „zbožákům“ jen jako k místu, kde se nabije kredit, slepě se spustí placená kampaň a čeká se, co to tzv. „udělá“. Přistupujeme ke zbožovým srovnávačům komplexně. Proto jsme klientovi na základě rozborů konkurence ve zbožových srovnávačích poradili:

  • které produkty trošku zlevnit, aby se dostaly do top 3 pozic,
  • jak přejmenovat produkty, aby se správně párovaly do kategorií a měli hledanost,
  • odladili feed, aby podával maximum informací včetně marketingových výhod.

Všechny tyto postupy, které nazýváme „optimalizací pro zbožové srovnávače“, jsou pro nás základem pro následné spuštění samotné placené reklamy ve zbožovém srovnávači.
Výsledkem úprav bylo dosažení výborných hodnot PNO:

  • Zboží.cz – 5,1 %
  • Heureka.cz – 1.1. %
  • Srovnáme.cz – 2, 8 %

Konzultační servis

Součástí celkové marketingové péče byl i konzultační servis a dohled nad jednotlivými doporučenými realizacemi, které jsme na základě vstupní analýzy navrhli, a které následně zapracovával provozovatel technického řešení e-shopu. Veškerá rozhodnutí týkající se změn v e-shopu i strategických rozhodnutí ovlivňujících marketingové plány jsme pomáhali klientovi na základě jeho požadavků řešit. Týkalo se např. koncepce e-mailingu, strategie slevových akcí, strategie přechodu z http na https protokol apod. Navíc v rámci každého měsíce byl klientovi předkládán podrobný statistický přehled, na základě něhož se plánovaly postupy a rozpočty pro budoucí období.

Na vstupu jsme zpracovali několik detailnějších analýz, včetně SEO analýzy, přičemž součástí byla i analýza pro účely linkbuildingu (vč. analýzy odkazových profilů konkurence) nebo obsahová strategie s cílem získat větší návštěvnost přes longtailové výrazy a dopomoci v lepší dohledatelnosti produktů.

Detailní analýza klíčových slov sestavená pro účely PPC reklamy samozřejmě posloužila i pro plán optimalizace dohledatelnosti na úrovni kategorií a subkategorií. Tuto službu si klient objednal dodatečně na základě celkové spokojenosti v rámci spolupráce. Obsahová optimalizace včetně ladění vybraných technických aspektů e-shopu vedla k postupnému navýšení kvality organické návštěvnosti (meziroční zvýšení tržeb o 35,91 %).

V měsíčních cyklech jsme vždy předkládali konkrétní návrhy realizací pro oblast SEO (optimalizace pro vyhledávače), což zahrnovalo i definice témat pro obsahové ladění vybraných produktových kategorií. Po vytvoření vstupní analýzy UX a jejím zapracování jsme pak v měsíčních intervalech předkládali společně se SEO návrhy i další dílčí podpůrná doporučení pro zvyšování použitelnosti e-shopu a nápady pro zefektivnění konverznosti.

Optimalizace obchodní účinnosti

V rámci ladění konverznosti a UX byl naším týmem připraven mimo jiné i grafický návrh optimalizované verze detailu produktu a kategorie s výpisem produktů. Hlavní důraz byl kladen na zakomponování obecně platných doporučení majících za cíl posílení konverzní míry. V průběhu dalšího období v délce půl roku jsme velmi detailně pracovali na postupném testování a ladění e-shopu. Jak ukázalo vyhodnocení v delším časovém rámci, tyto změny přinesly razantní zlepšení konverznosti, a tudíž i větší počet dokončených objednávek.

 


www.mujlekarnik.cz

Napište nám

a my se vám ozveme zpět do 24 hodin.
Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů, protože jinak bychom Vás nemohli kontaktovat.

Další reference