Vinospol - SEO a PPC reklamní kampaně

Comerto / Internetový marketing / Reference marketing / Vinospol - SEO a PPC reklamní kampaně

O klientovi

Vinospol - SEO a PPC reklamní kampaně

Společnost Vinospol Mutěnice patří k předním českým dovozcům a distributorům sudových vín. Mimo jiné poskytuje služby v oblasti vinařské turistiky, provozu vinoték, pronájmu stáčecích zařízení a distribuce hnacích plynů potřebných ke stáčení vína.

Vinospol Mutěnice má ve svém portfoliu sortiment sudových i láhvových vín. Spolupracuje s předními vinaři mutěnické oblasti a kromě vín z moravských vinic distribuuje taktéž vína dovezená z evropských zemí (Španělsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Slovinsko, Slovensko).


Více o klientovi naleznete na www.vinospolmutenice.cz

Zadání klienta

V prvotní fázi kladl klient hlavní důraz na sladění grafické podoby webu s novým logem, které si nechal vytvořit. Od nového webu očekával modernější pojetí prezentace společnosti korespondující s novými trendy webdesignu. Web by měl být snadno zapamatovatelný a zaujmout návštěvníky i potenciální odběratele. Výsledkem by měl být vizuálně poutavý brandový web s přehledným směřováním k hlavním obsahovým částem.

To zahrnovalo návrh struktury, která měla být podkladem pro technické i grafické zpracování webu. Záměrem bylo vytvoření efektivní navigační struktury a obsahového modelu, který odpovídá potřebám cílových skupin. Díky přizpůsobení potřebám uživatelů měla být zajištěna efektivnost webu s ohledem na plnění komerčních cílů firmy. Zároveň by měl být s tímto faktem úzce spojen i dobrý návštěvnický dojem z používání webu.

Největší problém původního webu spatřoval klient ve 2 hlavních bodech. Prvním z nich byla již velmi pokročilá zastaralost grafiky, což nepůsobilo přesvědčivě na potenciální studenty. Druhým zásadním problémem byla složitá aktualizace webu – původní redakční systém byl velmi nepřehledný a neintuitivní, což v praxi znamenalo velmi zdlouhavou a složitou správu. Aktualizace webu se tak časem omezila jen na nejnutnější sdělení a pro tuto práci musel být vyhrazen samostatný pracovník. Z těchto dvou faktů tudíž vyšlo následující zadání:

  • Provést redesign současného webu z pohledu funkčnosti, přehlednosti, grafického řešení a administrace.
  • Vytvořit přehledný, moderní, jasný a jednoduchý informační web.
  • Charakter webu - snadno zapamatovatelný, poutavý a odlišující se od konkurence.
  • Vyřešit responzivní zobrazení – studenti často používají tablety a mobilní zařízení.
  • Požadavek na modernizaci se tedy týkal nejen grafické, ale i funkční oblasti.

Klient si vyžádal zpracování vstupní projektové studie, která komplexně řešila nejen tvorbu webu, ale i jeho online propagaci za účelem zvýšení návštěvnosti a prodejních výsledků.

Výsledné řešení

Web

Na základě výše uvedeného zadání byl nejprve zpracován realizační projekt, který řešil jak grafické pojetí a efekty, tak i navigační a obsahovou část. Na základě odsouhlasené vstupní projektové dokumentace byl vypracován strukturní model webu (wireframe), který byl odprezentován klientovi za účelem revize a následného schválení.

Koncept titulní stránky pracuje s postupným scrollovacím zobrazením hlavních informací o firmě a její činnosti. Úvodní brandová obrazovka je střídána mapou s přehledem míst, odkud firma vína dováží. Následují informace o sortimentu vín, odběratelských možnostech, provozovaných vinotékách a přednostech společnosti.

Horní navigační pás je fixní, umožňuje tak snadný pohyb po webu díky neustálé dostupnosti hlavního menu u dlouhých scrollovacích stránek. Spodní konverzní pás zajišťuje stálou viditelnost kontaktních údajů.

Online propagace

Na tvorbu webu navázala propagační fáze, která se následně i díky velké spokojenosti klienta rozrostla v kompletní marketingový servis pro společnost Vinospol Mutěnice.

Na základě předložené strategie online marketingu byly klientem vybrány prioritní propagační kanály a techniky, které byly vzájemně kombinovány s cílem globálně podpořit brand a využít synergického efektu vložených prostředků.

Reklama v obsahové síti Adwords, Sklik, Facebook

Realizace zahrnovala tvorbu bannerů, nastavení proklikových kampaní a jejich správu. Propagace obsahovala i správu remarketingu a retargetingu.

SEO

Optimalizací pro vyhledávače byl řešen klientův požadavek na zviditelnění přes témata, která používají zájemci o dodávku sudového vína z řad potenciálních B2B zákazníků.

Součástí realizace bylo i provádění aktivit obsahové marketingu a podpora dílčích témat s pomocí microsite:

Podpůrný linkbuilding

Ruční linkbuilding (budování online odkazové reputace) se zaměřením na vybraná klíčová slova a témata.

Google Business View

V rámci lokální propagace vinoték nejen pro vizitky v Google Business View jsme pro klienta zajistili profesionální focení a přípravu virtuálních prohlídek. Realizované fotografické práce: sídlo společnosti, vinotéka Hodonín, vinotéka Bohumín, Havířov, Karviná, 2x vinotéka Ostrava, Penzion Sklep, vinotéka Ivančice, vinotéka Henry´s Vendryně, vinotéka Henry´s Hlučín.

Součástí servisu byla i správa vizitek a aktualizace informací.

Projekt BiBs

Tento projekt zahrnoval kompletní marketingový servis včetně konzultačního full servisu. Projekt řešil prosazení nové technologie v uchování stáčeného vína, která nebyla na českém trhu u vína dosud aplikována. Tato technologie navíc řeší podmínky, které jsou novou legislativou určeny pro provozy s čepovaným vínem. Cílem projektu bylo prosazení povědomí o nové technologii a odprezentování široké veřejnosti.

  • Tvorba propagačních videí (natáčení spotů v interiéru i exteriéru, animace, efekty, postprodukce)
  • Fotografické práce
  • Podpůrná PPC reklama
  • Tvorba 2 podpůrných webů a jejich textace

www.vinospolmutenice.cz

Napište nám

a my se vám ozveme zpět do 24 hodin.
Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů, protože jinak bychom Vás nemohli kontaktovat.

Další reference