FriendlyVox - správa stránky a reklama na Facebooku

Comerto / Internetový marketing / Reference marketing / FriendlyVox - správa stránky a reklama na Facebooku

Krátce o projektu

Projekt v kostce: Cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí veřejnosti o nadačním fondu FriendlyVox. Toho jsme dosáhli pomocí tvorby obsahu pro Facebook a jeho následné propagace.
Pro: Nadační fond FriendlyVox
Rok realizace: 5/2018 - 10/2018
Web: www.friendlyvox.org

Povedlo se nám

O klientovi

FriendlyVox - správa stránky a reklama na Facebooku

Posláním Nadačního fondu FriendlyVox je pomoc zrakově znevýhodněným v rehabilitaci a společenské integraci. Mezi aktivity nadačního fondu patří vývoj a podpora asistivních technologií, vzdělávání a asistence pro jejich provoz. Věnuje se také mezioborové spolupráci a vytváření legislativních podmínek pro používání a šíření asistivních technologií pro zrakově postižené.


Více o klientovi naleznete na www.friendlyvox.org

Zadání klienta

Oslovit širokou veřejnost, představit software, který nadační fond FriendlyVox vyvíjí: Ozvučený portál FriendlyVox, který pomáhá nevidomým s používáním internetu. 

Strategie, kterou jsme spolu s klientem připravili, definovala následné tematické okruhy, kterým jsme se měli věnovat:

 1. Ozvučený portál FriendlyVox
 2. Představení osobností, které za nadačním fondem FriendlyVox stojí
 3. Novinky v IT pro nevidomé
 4. Obecné novinky pro nevidomé
 5. Představení stávajících partnerů nadačního fondu
 6. Informovat o událostech pro nevidomé

Výsledné řešení

Práce pro nadační fond byla velmi specifická. Téma, kterému se FriendlyVox věnuje, je velmi citlivé. Příspěvkům jsme museli věnovat mnohem více času než je běžné. Zejména kvůli ověřování faktické správnosti a schvalování příspěvků ze strany klienta - tady jsme si prostě nemohli dovolit chybovat.

 1. Jako první jsme vyladili stránku nadačního fondu FriendlyVox - Spolu s klientem jsme definovali používání názvosloví (nadační fond a ozvučený portál), nahráli jsme správné logo, úvodní fotografii a doplnili informace na stránku
 2. Tvořili jsme obsah dle zadání výše (zajímavostí je, že každý příspěvek procházel trojitou kontrolou, 2x interně v naší agentuře, 1x ze strany klienta)
 3. Vybraný obsah jsme propagovali

Prohlédněte si 2 vybrané příspěvky:

 

DATA | reference-data | friendly_vox_post.gif
Ukázka příspěvku - Využití 360° fotografie
pro simulaci různých stupňů šedého zákalu

 

Ukázka práce s ozvučeným portálem FriendlyVox
Ukázka práce s ozvučeným portálem FriendlyVox
(kliknutím na obrázek zobrazíte reálný příspěvek)

 

V následující tabulce uvádíme reálné rozložení témat příspěvků: 

Téma Počet příspěvků
Ozvučený portál FriendlyVox 40 %
Představení osobností, které za nadačním fondem FriendlyVox stojí 12 %
Novinky v IT pro nevidomé 12 %
Obecné novinky pro nevidomé 19 %
Představení stávajících partnerů nadačního fondu 2 %
Informovat o událostech pro nevidomé 16 %

Procentuální zastoupení jednotlivých příspěvků z celkového počtu

 

Na 14denní bázi jsme vyhodnocovali úspěšnost jednotlivých příspěvků (podle míry interakce) a ty nejúspěšnější příspěvky jsme promovali:

 • Cílili jsme na lidi:
  • Ve věku 30 - 60 let
  • Žijící v ČR
  • Vysokoškolsky vzdělané
  • Se zájmem o charitu

Celkem jsme tak oslovili přes 200 000 lidí. Jako klíčovou metriku jsme zvolili Ad Recall Lift. Tato metrika uvádí, kolik lidí si reklamu (či brand) zapamatuje 2 dny po jejím shlédnutí. Dosáhli jsme toho, že více než 9 000 lidí si reklamu zapamatuje i 2 dny po shlédnutí.

Na závěr naší spolupráce jsme pro klienta sepsali doporučení, která mu pomohou Facebook stránku nadačního fondu dále rozvíjet. 


www.friendlyvox.org

Napište nám

a my se vám ozveme zpět do 24 hodin.
Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů, protože jinak bychom Vás nemohli kontaktovat.

Další reference