Webová aplikace pro tvorbu prezentací

Webová aplikace pro tvorbu prezentací
Webová aplikace pro jednoduché generování vzhledově jednotných prezentací a referencí.
Pro: 3H Invest s.r.o.
Realizace: 2021-2022
3hinvest.cz

O klientovi

3H Invest je skupina společností, která se zaměřuje na podnikání v oblastech průmyslu, infrastruktury, správy majetku a nemovitostí a projektů. Firmy z těchto odvětví a s úzkou specializací v odlišných segmentech mohou díky sdružování do jednoho společenství jednoduše a těsně spolupracovat, sdílet své poznatky, získané technologie, či dokonce strategie nebo lidi.

Více o klientovi na www.3hinvest.cz

Zadání klienta

Klient požadoval vytvořit webovou aplikaci na tvorbu prezentací. Měla by být především jednoduchá, snadno pochopitelná a časově nenáročná pro uživatele, generovat vzhledově jednotný obsah (především s ohledem na celou skupinu 3H Invest) a přitom mít možnost následných úprav pro specifické účely, a nakonec být přístupná pro všechny ze společnosti.

Výsledné řešení

Pro 3H Invest jsme dle požadavků klienta a kompletně na míru vytvořili zcela nový systém pro tvorbu vzhledově unifikovaných prezentací a referencí firmy.

Co aplikace umí?

Webová aplikace generuje prezentace firem sdružených ve společnosti 3H Invest. Klientovi a jednotlivým uživatelům stačí vybrat si jednotlivě tematické slidy předvytvořené šablonou, např. úvodní slide, představení firmy, majitelů, několik stránek referencí a závěrečné poděkování.

Systém už sám doplní kontakt na osobu, která prezentaci vytváří, automaticky vygeneruje hlavičky, požadovaný obsah (dále např. nabídnuté služby, použité technologie, reference) a děkovací stránku, což zasadí do jednotného vzhledu. Administrátor takto vygenerovanou prezentaci může bez problémů upravovat podle svého přání, doplnit o další informace, případně některé části i umazat.

Aplikace funguje stejně i při tvorbě referencí. Tam mohou být dodány pouze základní informace (jméno a logo firmy), ale také nabízí prostor vložení rozšířené reference s více údaji, popisným textem a obrázky. Reference je pak možné jednoduše naskládat do prezentací podle vlastního uvážení.

Jak a pomocí čeho se prezentace zobrazují?

Výsledná prezentace je k dispozici ve webové verzi přes administrativní systém nebo unikátní URL odkaz. To je pro klienta výhodné, protože prezentace může být kdykoliv pozměněna či upravena, a přesto se bude zobrazovat její nejnovější verze. Prezentaci je možné také exportovat do PDF. Oba tyto způsoby nevyžadují žádný další program (např. Microsoft PowerPoint), čímž je zaručeno, že se prezentace nebudou na různých zařízeních nebo programech neočekávaně rozpadat.

Jak je docíleno synergie mezi firmami 3H Invest?

Za prvé, 3H Invest je seskupením několika firem z různých odvětví, a proto je aplikace designována tak, aby do ní mělo bezproblémový přístup vícero administrátorů, obchodníků a dalších uživatelů. Ti všichni mohou vytvářet prezentace a reference nezávisle na sobě.

K aplikaci se lze dostat přes webové rozhraní založené na stejném enginu jako náš redakční systém. Nepotřebují tedy žádný specifický operační systém nebo software. Klient cokoliv jednoduše vyřeší v jakémkoliv prohlížeči a na jakémkoliv zařízení. Primárně je v češtině, ale v případě potřeby jsou podporovány i další jazykové mutace, např. angličtina a němčina.

Za druhé, jádrem aplikace jsou standardizované šablony. Ty je možné libovolně mazat, vytvářet, měnit či upravovat podle přání klienta, lze např. vytvořit vlastní prezentační šablony služeb, informací, představení. Ty jsou po schválení správcem dané firmy dostupné pro kohokoliv z firmy 3H Invest s uděleným přístupem. Pro jednodušší zacházení jsou tyto šablony kategorizovány do skupin a k použití jsou dostupné vždy jen poslední verze, aby nedocházelo k rozpadání jednotného stylu.

Synergie uvnitř 3H Investu je tedy zajištěna tak, že obchodníci a další administrátoři firmy mají přístup do tohoto systému, ve kterém mohou vytvářet prezentace podle předem schválených a vynucených šablon. 

V čem je aplikace pro klienta efektivní?

Užívání systému je pro klienta zvlášť efektivní a nenáročné, protože:

  • mu stačí vybrat několik slidů, aplikace za něj už prezentaci vytvoří (samotná tvorba tak zabere jen pár minut, namísto desítek);
  • u všech prezentací je vynucen standardizovaný vzhled, díky čemuž vypadají jednotně (celá firma se díky tomu prezentuje pouze jedním a stejným způsobem);
  • nedochází k rozpadání prezentace (např. v důsledku používání různých softwarů);
  • zajišťuje, že vložené informace o firmách a jejich loga jsou vždy aktuální.

Realizované služby

Další specifické služby

  • Programování webové aplikace
  • Exporty do PDF

Podobné reference

Nový prezentační web zaměřený na design a čisté provedení

Nový prezentační web zaměřený na design a čisté provedení

Moderní přístup k webdesignu si vysloužil projekt Maxmilian Develop, pro který jsme připravili kompletně nový web charakteristický...
Redesign webu hotelu Continental Brno se zaměřením na SEO

Redesign webu hotelu Continental

Nový web pro Continental Brno, známý brněnský hotel s dlouholetou tradicí, se speciálním zaměřením na prezentaci služeb a...
Nový web pro Elektrofyziku a systém Drypol®

Nový web pro Elektrofyziku a systém Drypol®

Modernizace webu pro českého výrobce systémů na vysoušení zdiva Drypol®. Největší výzvou bylo zachování dobré optimalizace,...
Tvorba webu na míru pro NANO - AUDIT

Tvorba webu pro NANO - AUDIT

Nový web pro účetní a auditorskou firmu NANO - AUDIT, který byl vytvořen na míru od loga a grafiky přes wireframe a strukturu...