Comerto / Odborné poradenství & školení / Odborné články / Skóre kvality PPC a jak na něj

Skóre kvality PPC a jak na něj

Pokud nejste v oblasti placeného vyhledávání úplnými nováčky, víte, že úspěch vašich PPC kampaní závisí také na tzv. skóre kvality. S lepším skóre přicházejí lepší výsledky: vyšší pozice inzerátu, výhodnější cena prokliku, náskok oproti konkurenci. V následujícím článku se dozvíte užitečné informace o tom, jaké faktory u PPC mají na skóre kvality vliv a jak můžete pomoci jeho zvýšení.
Pokud nejste v oblasti placeného vyhledávání úplnými nováčky, víte, že úspěch vašich PPC kampaní závisí také na tzv. skóre kvality. S lepším skóre přicházejí lepší výsledky: vyšší pozice inzerátu, výhodnější cena prokliku, náskok oproti konkurenci. V následujícím článku se dozvíte užitečné informace o tom, jaké faktory u PPC mají na skóre kvality vliv a jak můžete pomoci jeho zvýšení.

Náš uživatel, náš pán

Pro hodnocení skóre kvality PPC systémem Google Adwords je nejdůležitější, nakolik jsou vaše reklama, klíčová slova a vstupní stránka relevantní a užitečné pro uživatele, kterému se reklama zobrazila. S dosažením vyššího skóre kvality můžete výrazně snížit své náklady na kampaň - přestože vám nemusí nutně pomoci k vyššímu počtu konverzí, zaručeně s ním ušetříte. Podle odhadů vám získání každého bodu pomůže snížit náklady na proklik průměrně o 22 %.

DATA | c_all | cpa-skore-kvality.jpg 

Zdroj: http://www.portent.com/blog/ppc/better-quality-score-better-results.htm

Google Adwords počítá skóre kvality pro jednotlivá klíčová slova. Jeho hodnotu zjistíte buď najetím na podrobnosti u stavu jednotlivých klíčových slov, nebo aktivací sloupce „Skóre kvality“. Je přepočítáváno vždy, když uživatel provede vyhledávání, na základě kterého se zobrazí reklama. Protože to se děje několikrát denně, zobrazuje se pouze odhad celkové kvality klíčového slova.

Co má vliv na skóre kvality?

Používání možností shody klíčových slov nebo vylepšení reklam pomocí rozšíření, například o sociální sítě doplněním údajů z Google +, vám sice pomohou v získání lepší pozice reklamy a ovlivní CPC, ale na skóre kvality vliv nemají. Google sám prozradil, na které konkrétní faktory se při výpočtu skóre zaměřuje. My si je v dalším textu přiblížíme a prozradíme, jak je můžete vylepšit tak, abyste dosáhli na vyšší příčky.

Faktory hodnocení skóre kvality:

  • historická míra prokliku klíčového slova;
  • historická míra prokliku viditelné adresy URL;
  • historie účtu;
  • vzájemná relevance klíčového slova a reklamy;
  • vzájemná relevance klíčového slova a vyhledávacího dotazu;
  • kvalita vstupní stránky;
  • geografický výkon;
  • výkon reklamy na webových stránkách;
  • cílená zařízení.

DATA | c_all | cpa-skore-kvality-1.jpg

Zdroj: http://www.trada.com/blog/quality-score-for-2013-what-really-matters-to-google/

Historická míra prokliku klíčového slova

Míra prokliku (CTR) je podílem počtu kliknutí na vaši reklamu a jejího zobrazení. Je jedním z těch nejjednoznačnějších kritérií, která mají na výši skóre kvality vliv, protože ukazuje, které reklamy jsou pro uživatele nejrelevantnější. Větší CTR klíčového slova a tím i vyššího skóre kvality docílíte dobrou provázaností klíčového slova s reklamou a oborem vašeho podnikání.

Historická míra prokliku viditelné adresy URL

Skórekvality zde zohledňuje to, jak často jste zaznamenali kliknutí v souvislosti s viditelnou adresou URL (tou, která je zobrazena v reklamě, ne cílovou adresou, na kterou je návštěvník přesměrován po kliknutí). Asi není třeba zmiňovat, že adresa by měla být ve vztahu ke klíčovým slovům v reklamní sestavě.

Historie účtu

Google při svém hodnocení bere v úvahu také celkovou míru prokliku všech reklam a klíčových slov v účtu. Největší důraz klade na nedávnou historii, takže je dobré pokoušet se o neustálé vylepšování vlastních účtů. Podle dostupných informací přímo z Googlu vám „několik špatných dní způsobených testováním různých nastavení skóre kvality nepokazí.“ Cílené testování nabídek, reklam a klíčových slov je podporováno. Nebojte se tedy změn, testujte a vylepšujte, co se dá.

Vzájemná relevance klíčového slova a reklamy

Klíčová slova v reklamní sestavě by samozřejmě měla být relevantní ve vztahu k reklamě. Kde je to možné, opakujte klíčová slova z reklamní sestavy v textu reklamy.

Vzájemná relevance klíčového slova a vyhledávacího dotazu

Klíčové slovo, které uživatel vyhledává (vyhledávací dotaz), by mělo být relevantní ve vztahu k reklamní sestavě a reklamě samotné. V případě výpočtu skóre kvality Google nezohledňuje používaný typ shody.

Kvalita vstupní stránky

Program AdWords ze svého hodnocení kvality PPC nevynechává ani to, co čeká návštěvníka po příchodu na váš web - zajímá ho, jak je cílová stránka transparentní, jestli má originální obsah a zda je navigace na ní uživatelsky přívětivá.

Na vstupní stránce není nezbytně nutné opakovat klíčová slova - alespoň ne nadbytečně. Vyhledávače používají sémantické indexování. Pokud se věnujete prodeji notebooků, vaše vstupní stránka bude pravděpodobně obsahovat slova jako notebook, procesor, HDD, RAM apod. Jestliže pak budete využívat jako jedno z klíčových slov „laptop“, tak přestože nebude na stránce zmíněno, nemělo by tím vaše skóre kvality utrpět. Důležitá je úzká tematická provázanost. Větším problémem může být v některých případech unikátnost obsahu. Jestliže je váš obsah tvořen popisy výrobce, které využívá mnoho stránek v oboru, zeptejte se sami sebe: Proč by měl návštěvník číst tento text právě na mojí stránce a ne u konkurence? Snažte se tyto údaje zkombinovat s dalšími texty, které budou přinášet novou přidanou hodnotu, např. radami pro vhodný výběr výrobku. V případě, že se vám v této oblasti nepodaří odlišit, měli byste se o to více zaměřit na další faktory, které skóre PPC kvality ovlivňují.

Návštěvník by měl být také schopen snadno najít to, co vaše prokliková reklama nabízí. Jinak řečeno, obsah stránky by měl být dobře (relevantně) provázán s reklamou. Google vaše vstupní stránky pravidelně kontroluje a zjišťuje, jak jsou na tom tyto a další faktory, vztahující se k použitelnosti stránky.

Naprostým základem je minimalizace doby načtení stránky. Dobrým způsobem, jak dobu načtení vstupní stránky vylepšit, je hostovat v zemi, ze které k vám míří vaši návštěvníci - to úzce souvisí i s geografickým výkonem, který je do hodnocení také zahrnut (více viz další bod).

Geografický výkon

Úspěšnost účtu se může výrazně lišit podle regionů, na které cílíte. V případě, že pozorujete velké rozdíly v úspěšnosti reklam, zaměřte se na úpravu organizace kampaně podle geografického zacílení a znění reklam.

Cílená zařízení

S neustále se zvyšujícím se podílem uživatelů navštěvujících web z jiných než stolních počítačů stoupá i význam optimalizace jak samotných stránek, tak reklam. Google AdWords ve skóre kvality zohledňuje, jak dobře si vaše reklamy vedou v různých zařízeních, ať už to jsou počítače, tablety nebo mobilní zařízení.

V případě, že budete mít zájem o správu PPC kampaní odborníky na online marketing, kteří vám díky znalosti všech faktorů budou schopni výrazně pomoci ve snížení nákladů, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroje:

Další odborné články

Podvodné zprávy na Facebooku: Jak ochránit Váš účet?
20.02.2024
Martin Mekyska
Neustále chodí na Facebooku či do Messengeru falešné výstražné zprávy, že Váš profil bude zablokován. Dejte si pozor, ať nepřijdete o Facebook stránku, profil, nebo...
Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu
07.11.2022
Václav Piták
Slyšeli jste už o obrázkových formátech WebP, AVIF nebo JPEG XL? Všechny tyto formáty patří do nastupující generace, kterou budeme na našich webech vídat čím dál...
Cookie lišta (dle nových pravidel) pro redakční systém Comerto
03.01.2022
Martin Sikora
Od ledna 2022 je nutné získat souhlas uživatele s použitím cookies či analytických nástrojů a ne jej o nich pouze informovat, jak stačilo doposud. Jak je to u našeho...
Business za časů korony: Dejte zákazníkům vědět, že máte otevřeno a že fungujete i za stávající situace
28.03.2020
Martin Mekyska
Právě se vám dostal do rukou stručný přehled doporučení a nápadů, jak podpořit či nastartovat prodej i v době, kdy musí být ze zákona zavřené provozovny a zákazníci...