Comerto / Odborné poradenství & školení / Odborné články / Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu

Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu

Slyšeli jste už o obrázkových formátech WebP, AVIF nebo JPEG XL? Všechny tyto formáty patří do nastupující generace, kterou budeme na našich webech vídat čím dál častěji. Který z nich se ale skutečně prosadí?
Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu
Slyšeli jste už o obrázkových formátech WebP, AVIF nebo JPEG XL? Všechny tyto formáty patří do nastupující generace, kterou budeme na našich webech vídat čím dál častěji. Který z nich se ale skutečně prosadí?

Naprostá většina lidí zná obrázkové formáty .jpeg (.jpg), .png a .gif. Všechny tyto formáty už jsou tu s námi spousty let a dodnes byly v podstatě jedinými formáty, které jsme používali, přestože technologie od jejich vzniku už výrazně pokročily.

Mimochodem, pokud jste si někdy lámali hlavu nad rozdílem .jpeg a .jpg, žádný mezi nimi není – pouze souborový systém užívaný v MS-DOS (prastarý operační systém Microsoftu) uměl pracovat se soubory, jejichž přípona měla 3 znaky, proto vznikla zkrácenina .jpg.

Staré formáty – JPEG a PNG

JPEG byl a stále ještě je nejrozšířenějším formátem s největší podporou už více než 25 let. Klasické JPEG enkodéry nabízí pouze ztrátovou kompresi, navíc při poměrně nízké datové úspoře. Pro moderní webové stránky byla ale největší překážkou absence alfa kanálu, takže například o produktových fotkách s transparentním pozadím jsme si mohli pouze nechat zdát.

Proto jsme byli rádi, když do prohlížečů dorazila podpora formátu PNG. Tento formát nabídl konečně transparentnost alfa kanálu při bezztrátové kompresi, nicméně ta je natolik slabá, že velké fotografie v tomto formátu jsou pro web nevhodné, neboť nabývají značné datové velikosti. Proto bylo dlouho výhodné tyto formáty na webu vzájemně kombinovat podle charakteristiky daného obrázku – JPEG na fotografie, PNG na designové, případně produktové obrázky.

Před dalším novým formátem tedy stála výzva překonat limity obou dvou výše zmíněných a nabídnout je uživateli pohromadě.

Přichází WebP

Ještě před WebP zde bylo několik formátů, které se snažily prosadit, ale vždycky se to z několika důvodů nepodařilo. Zmínit můžeme zejména nástupce JPEGu – JPEG 2000 a JPEG XR, kteří ale byli zatíženi patenty Microsoftu, a tak se širší podpory nikdy nedočkali.

Vládcem dnešního internetu je Google, a to nejen skrze svůj vyhledávač, ale také díky webovému prohlížeči Chrome. Googlu vždy vadilo, když neměl nad věcmi plnou kontrolu. Google navíc neovládá jen Chrome, ale také projekt Chromium, který v dnešní době slouží jako základ pro spoustu dalších prohlížečů, např. Opera, Edge, Vivaldi, Brave a další. Skrze tento projekt se tak jeho vliv promítá i do dalších prohlížečů, které s Googlem na první pohled nemají nic společného.

V roce 2010 tak přichází nový obrázkový formát z produkce Googlu – WebP. Tento formát je statickou variantou video formátu WebM, který Google v té době začal používat ve své službě YouTube. V současnosti je již WebP napříč prohlížeči dobře podporovaným formátem, který na webových stránkách klientů používá i naše agentura. Je vhodné dodat, že celkovému rozšíření a implementaci WebP zcela určitě napomohl výše zmiňovaný vliv Googlu na ekosystém uživatelského internetu a styl jeho procházení.

WebP má potenciál nahradit oba dva formáty, které jsme v prostředí internetu používali dříve. Studie totiž ukazují značné snížení velikosti obrázků u obou variant komprese:

 • bezztrátová komprese obrázků (dříve PNG) o ~26 %
 • ztrátová komprese obrázků (dříve JPEG) o ~25–34% 

Navíc formát přes snížení datové velikosti vede na plné čáře co se týče kvality výsledného obrázku.

Další do party – AVIF

Než se podíváme na samotný AVIF, zastavme se ještě u jeho staršího bratříčka HEIF. O tom jste možná nikdy neslyšeli, neboť za ním stojí organizace MPEG. Celý kód je nepřístupný a zavřený v licenčních podmínkách.

Právě zmíněná uzavřenost ale vedla ke zrodu AVIF, kterému předcházelo založení Aliance pro svobodná média (Alliance for Open Media), do které patří Google, Amazon, Microsoft, Apple, nVidia, Netflix, Meta (Facebook), Samsung a další velcí hráči na poli technologií. Cílem bylo stvořit formát, který bude HEIFu moct konkurovat, bude splňovat všechny moderní potřeby, ale nebude zatížený licenčními podmínkami.

Stejně jako u WebP nejprve vznikl video formát AV1, z něhož se následně vyvinul obrazový AVIF. Nový formát od začátku nabízel lepší kompresi při zachování vysoké kvality. Abychom opět řekli nějaká čísla – úspora oproti JPEGu je ~50 %, což je už opravdu citelná úspora dat. Avšak v začátcích se potýkal s nižší rychlostí kódování. Nyní už je situace jiná – přestože to stále občas někdo v diskuzích připomene, rychlost kódování je již dnes srovnatelná s WebP.

Všechno to má jediný háček, nebo chcete-li pořádný hák, a tím jsou problémy s podporou. Přestože v projektu Chromium je plná podpora AVIFu již od července 2020, Microsoft formát ve svém prohlížeči Edge stále ignoruje.

Vzhledem k tomu, že podpora je opravdu už v Chromiu, ze kterého Edge vychází, musí ji Microsoft ve svém prohlížeči zřejmě cíleně vypínat. Nikde ale zřejmě neexistuje skutečné vysvětlení či důvod (nebo se mi to nepodařilo najít), proč se tak děje. Celá situace je o to podivnější, že Microsoft je sám členem Aliance pro svobodná média, která za formátem AVIF stojí.

Napříč ostatními prohlížeči je již podpora v dnešní době skvělá. Nicméně pokud formát ignoruje Edge, který je základním prohlížečem systému Windows, nemůžete formát bohužel na webu reálně použít, což je obrovská škoda.

JPEG XL - přichází nový král?

Nyní si musíme připomenout jednu důležitou věc. JPEG byl formát, který vznikl přímo pro statické fotky. Je cílen na jeden jediný snímek a nijak nepracuje s časovou dimenzí komprese. Moderní formáty, které jsme nyní zmiňovali, mají jedno společné – všechny bez výjimky vzešly z video formátu. To, že zmíněné formáty dosahují o tolik lepších hodnot, než původní JPEG je dané pouze jeho stářím.

Nyní však přichází jeho nástupce – JPEG XL (.jxl), který je od začátku koncipován jako formát pro rastrovou grafiku, je bezplatný a podporuje ztrátovou i bezztrátovou kompresi. Je navržen tak, aby strčil všechny další rastrové formáty do kapsy a zatím podle dostupných srovnání se mu to daří. 

Aby se ale formát prosadil, nestačí být jen lepší než ostatní. Je nutné si získat dostatečnou podporu v ekosystému toho, čemu dnes říkáme uživatelský internet. Donedávna platilo, že implementace JPEG XL probíhala ve všech hlavních prohlížečích a vypadalo to tak, že novému formátu nebude nic stát v cestě.

Jenže Google oznámil na začátku listopadu 2022, že od verze Chrome/Chromium 110 s implementací a podporou končí. Žádné důvody, pouhé oznámení. 

Tím se dostáváme k tomu, proč je špatné, když nějaká firma drží monopol.

Zlý Google?

Aktuálně je Chrome využíván k procházení internetu takřka dvěma třetinami uživatelů internetu (přibližně 65 %). Jak jsme si ale řekli dříve, Google ovlivňuje i další prohlížeče skrze svůj projekt Chromium, který slouží jako základ pro další prohlížeče v čele s Edgem a Operou. Tím se tedy vliv Googlu rozšiřuje takřka až na 75 % všech aktivních uživatelů internetu.

V momentě, kdy jeden z největších poskytovatelů nástrojů sloužících k prohlížení internetu ukončí podporu, je to v podstatě konečná a nový formát je pro webové použití mrtvý. Google si chrání svůj vlastní formát WebP, tlačí ho a nechce zbytečnou konkurenci. Jak jsem zmínil – v Googlu mají rádi, když mají nad věcmi stoprocentní kontrolu.

Nicméně na oznámení o ukončení podpory a implementace reagovala spousta vývojářů a zasypala Google dotazy, proč k tomu došlo. To nakonec vedlo Google ke zveřejnění čtyř důvodů, které jsem zde ve zkratce okomentoval:

 • Experimentální kód by neměl zůstávat nekonečně.
  Jenže nejednalo by se o experimentální kód, kdyby byla implementace plně dokončena.
 • Napříč ekosystémem není dostatečná podpora pro experimentování s novým obrázkovým formátem.
  Vzhledem k míře podpory, která nakonec Google donutila zveřejnit alespoň tyto 4 důvody, se domnívám, že určitá podpora tu existuje.
 • Nový obrázkový formát nepřináší dostatečné výhody oproti dosavadním formátům.
  To jsme si již vysvětlili výše – jeho největší výhoda tkví v tom, že nemá základ ve videu, ale je od začátku koncipován a optimalizován čistě na statický formát.
 • Odstraněním dosáhneme zjednodušení údržby kódu.
  To dává smysl, ale stejného efektu lze dosáhnout odstraněním jakékoliv jiné funkčnosti a stejně to neuděláme.

Google toho pro internet udělal spoustu dobrého. Od začátku byl výrazně progresivní firmou, která posunula vývoj internetu mílovými kroky kupředu tam, kde je dnes. Nicméně aktuální situace z něj udělala v podstatě vládce internetu, který si může dělat, co sám uzná za vhodné.

Již dlouhé roky přizpůsobujeme obsah webových stránek tak, aby nás ve svém vyhledávání zobrazoval co nejvýše. Stejným způsobem ale ovlivňuje i to, jak by měl aktuální web vypadat. Mít v něčem monopol je vždycky špatné a uvidíme, kam bude další vývoj směřovat.

Formáty v Comertu

U nás v agentuře z výše uvedených formátů zatím pracujeme z tradičnějších formátů s JPEG i PNG, z novějších formátů pak pouze s WebP (z produkce Google), protože zbylé formáty nejsou zcela přijaty a nemají dostatečnou podporu.

Přesto se snažíme všechny moderní postupy pečlivě sledovat a pokud je k tomu příznivá situace, snažíme se je implementovat i do projektů našich klientů (tak jako jsme začali s postupným zaváděním WebP). Takže pokud se zlepší podpora i dalších formátů, budeme určitě přitom.

Jak je na tom Váš prohlížeč?

Dole můžete vidět až 4 obrázky. Slovíčko "až" je důležité, neboť kolik jich skutečně uvidíte, to záleží jen na Vašem prohlížeči. Tak co? Jak si Váš prohlížeč stojí vstříc formátům nové generace?

Comerto - JPEG
Comerto na výletě - JPEG (202.97 kB)
Comerto - WebP
Comerto na výletě - WebP (182.01 kB)
Comerto - AVIF
Comerto na výletě - AVIF (176.78 kB)
Comerto - JPEG XL
Comerto na výletě - JPEG XL (174.1 kB)

 

Další odborné články

Podvodné zprávy na Facebooku: Jak ochránit Váš účet?
20.02.2024
Martin Mekyska
Neustále chodí na Facebooku či do Messengeru falešné výstražné zprávy, že Váš profil bude zablokován. Dejte si pozor, ať nepřijdete o Facebook stránku, profil, nebo...
Cookie lišta (dle nových pravidel) pro redakční systém Comerto
03.01.2022
Martin Sikora
Od ledna 2022 je nutné získat souhlas uživatele s použitím cookies či analytických nástrojů a ne jej o nich pouze informovat, jak stačilo doposud. Jak je to u našeho...
Business za časů korony: Dejte zákazníkům vědět, že máte otevřeno a že fungujete i za stávající situace
28.03.2020
Martin Mekyska
Právě se vám dostal do rukou stručný přehled doporučení a nápadů, jak podpořit či nastartovat prodej i v době, kdy musí být ze zákona zavřené provozovny a zákazníci...
Jak co nejvíce pomoci webu v roce 2020?
14.01.2020
Martin Čech
Jděte na to od lesa! Jděte na to přes obsah, který na webu máte nebo plánujete mít. Prozradíme vám několik tajemství, díky kterým získáte zásadní konkurenční výhodu...