Proč dochází při budování zpětných odkazů k selhání?

Comerto / Poradenství & Školení / Odborné články / Článek
V oblasti linkbuildingu jsou specialisty vytvářeny stále nové strategie, které jsou pak předávány ostatním. Z jejich zveřejněných výsledků práce pak lze odvodit, co mohlo být důvodem našeho dosavadního neúspěchu. Proto je užitečné tyto chyby nastínit, poučit se a snažit se pochopit, proč naše snaha při budování zpětných odkazů selhala.

Strategie linkbuildingu

Zajímavý obsah webu někdy pomáhá vytvářet vazby zcela sám, např. když lidé Vaše stránky snadno naleznou ve vyhledávačích a začnou je odkazovat na vlastním webu. Tento samovolný proces ale není strategie. Linkbuilding je o plánovaném získání odkazů při budování obsahu stránek. Během tvorby strategie je nutné nejprve zodpovědět základní otázky:

 

  • Jaký je cílový trh, publikum?
  • Jaké jsou cíle?

 

Netvořte návnady

Někdy jsou názvy odkazů tvořeny jako návnady s nadějí, že budou schopné přivést nové čtenáře. Tvůrci ale mnohdy zapomínají, že odkaz musí souviset s obsahem stránek a současně musí být zaměřen na určitou cílovou skupinu. Pro mnohé čtenáře pak mohou být informace nudné a návštěvnost nebude trvale udržitelná, což v konečném důsledku ovlivní relevantnost webu. Správná strategie linkbuildingu zajistí, aby bylo naše očekávání naplněno a aby nebyl cíl nereálný již od samého počátku.

Jak vytvořit úspěšnou strategii?

Obecná definice strategie zní: "plán činnosti určený k dosažení vize". Bohužel v mnoha firmách zůstává pouze grandiózní vize, ale žádný skutečný plán neexistuje. To je příliš lehkomyslné a pouze doufat v úspěch rozhodně nestačí. Vítězství přináší promyšlený obsah strategie, která by měla umět zodpovědět otázky typu:

  • Jaké jsou cíle?
  • Kdo se bude za linkbuilding zodpovídat a kdo ho bude realizovat?
  • Jak bude linkbuilding realizován vč. rozfázování.
  • Kdy. Kdy to bude provedeno? Vytvořit lhůty a termíny pro spuštění každé části strategie.
  • Kam. Kam strategie zapadá? Vědět, jak se integruje s ostatními cíli. Zásadní je integrace do celkového plánování onlinu.

Správně nastavená strategie má mít jak dlouhodobé, tak krátkodobé cíle. Obecně platí, že krátkodobé cíle jsou odrazovým můstkem pro dosažení dlouhodobých cílů.

Sledování výsledků linkbuildingu je na místě

Stejně jako je důležité vytvoření strategie budování zpětných odkazů, tak by měla existovat naléhavost jejich realizace a praxe bohužel ukazuje, že v rámci vlastního interního řešení zde mají firmy problém. A to je místo, kde by do hry mělo vstoupit sledování výsledků práce. Externí společnosti na linkbuilding mají zavedený lepší systém k dodržení termínů a definovaného cíle. Mají vytvořen plán pro provádění sledování postupů na požadované úrovni, je prováděno sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), a díky tomu lze mimo jiné dokonale porozumět údajům z Vašeho webu a správně jej analyzovat. Na základě těchto údajů se lze rozhodnout, zda a jaké změny by bylo vhodné na webu provést. Specialisté na linkbuilding data pravidelně analyzují, porovnávají s historickými výsledky a výstupy prezentují pomocí přehledných vizualizací. V případě potřeby pak lze strategii přehodnotit a určit, kde je třeba případné změny provést.

Jak v boji vyhrát

Je snadné určit interní pracovníky a nechat je průběžně budovat zpětné odkazy. Obvykle je to nejjednodušší způsob, jak zařídit, aby se tento proces nezdařil. Ne každý totiž může být skutečným odborníkem. Tito lidé často zapomínají, že linkbuilding není o počtu odkazů. Linkování je především důležitým prostředkem ke zvýšení konverze a toto je třeba neustále připomínat také majitelům firem. Je třeba také připomenout, že linkbuilding není samostatná činnost, ale je součástí uživatelsky zaměřeného SEO jako celku. Linkbuilding je jeden ze způsobů, jak získat nové zákazníky a SEO umožňuje, aby k tomu došlo.

Mnoho SEO specialistů potvrzuje, že velká část jejich práce spočívá ve vzdělávání svých klientů. Je totiž snadné uvíznout v detailech, pouze počítat počet odkazů a dívat se na změny v pořadí vyhledávačů, protože ty jsou nejsnáze vidět. Toto jsou ale pouze krátkodobé cíle, rozhodně nejsou konečným cílem linkbuildingu.

Další odborné články

Jak vložit 3D fotografii na Facebook a jaké to přináší marketingové výhody
25.10.2018
Martin Mekyska
Facebook nyní nově umožňuje nahrát 3D fotografii pořízenou v režimu Portrét na nejnovějších iPhonech. Tato fotografie potom na Facebooku vytvoří krásný...
Pamatujete si je všechny? Evoluce loga Google Analytics
25.07.2018
Bc. Jakub Šmíd
Google Analytics je služba, kterou naši analytici v Comertu používají častěji než kartáček na zuby. A to si je čistí fakt pravidelně. S podobnou pravidelností...
Facebook: Prohlédněte si reklamy každé stránky (i konkurence)
18.07.2018
Martin Mekyska
Zobrazte si přehled všech reklam jakékoliv stránky na Facebooku. Je to jednoduché!
Google Search Console: Nástroj Kontrola adresy URL
27.06.2018
Martin Mekyska
Do Google Search Console přibyla nová funkce, která vám umožní podívat se na konkrétní zaindexovanou URL adresu očima vyhledávače/robota Google.