Novinky ve službě AdWords

Reklamní PPC systém Google AdWords je nejen nejrozšířenější, ale také nejpropracovanější službou svého druhu. Jeho neustálý vývoj je patrný z frekvence novinek, které na nás vývojáři společnosti Google chrlí. Změny a nové funkce v aplikaci mají obvykle za cíl zkvalitnit inzerci, nebo rozšířit možnosti optimalizace a usnadnit správu reklamních kampaní. V poslední době se jich objevilo hned několik.
Reklamní PPC systém Google AdWords je nejen nejrozšířenější, ale také nejpropracovanější službou svého druhu. Jeho neustálý vývoj je patrný z frekvence novinek, které na nás vývojáři společnosti Google chrlí. Změny a nové funkce v aplikaci mají obvykle za cíl zkvalitnit inzerci, nebo rozšířit možnosti optimalizace a usnadnit správu reklamních kampaní. V poslední době se jich objevilo hned několik.

Změny ve frázové a přesné shodě

Pro cílení PPC reklamy ve vyhledávání na Googlu se používají tři základní typy shody klíčových slov s vyhledávacími dotazy uživatelů. Volná, frázová a přesná. Poslední dva zmíněné typy mohly dříve zobrazovat reklamu pouze v případě přesně shodného tvaru klíčového slova a výrazu ve vyhledávacím dotazu. Často je ale vhodné zahrnout také tzv. blízké varianty daného klíčového slova. Blízkými variantami se rozumí:

 • Překlepy
 • Jednotné a množné číslo
 • Zkratky
 • Příbuzná slova

Aby se reklama mohla zobrazit i při vyhledávání těchto variant, bylo dříve nutné použít volnou shodu, případně zadávat veškeré možné varianty ručně. Použití volné shody však nemusí být vždy žádoucí a ruční vypisování alternativních tvarů je zdlouhavé a nedokonalé.

Aktuální změny znamenají, že i při zadání klíčových slov ve frázové či přesné shodě budou zahrnuty veškeré blízké varianty. Tato funkce je v systému AdWords automaticky aktivována, je však možné ji vypnout a ponechat původní způsob fungování shod klíčových slov.

Transparentnější skóre kvality

Pro efektivní fungování PPC kampaní je důležitá míra prokliku i vysoká kvalita a relevance reklam a cílových stránek. Tyto parametry systém AdWords hodnotí pomocí skóre kvality, které do značné míry ovlivňuje efektivitu inzerce. Vysoké skóre kvality znamená nižší ceny za proklik a lepší pozice inzerátů ve výsledcích vyhledávání. Každá správně zpracovaná a optimalizovaná PPC kampaň by měla v tomto ohledu dosahovat vysokých hodnot.

Skóre kvality pro každé klíčové slovo lze v systému AdWords snadno zjistit. Může se ale stát, že klíčové slovo je ohodnoceno nízkým skóre kvality, přičemž není zřejmé, z jakého důvodu. Aby bylo možné snáze najít řešení problému, poskytuje systém AdWords nově diagnostiku skóre kvality. Uvádí se tři základní aspekty hodnocení.

 • Očekávaná míra prokliku
 • Relevance reklamy
 • Dojem ze vstupní stránky

Každý aspekt skóre kvality je pak přibližně ohodnocen stupnicí podprůměr-průměr-nadprůměr. Díky těmto informacím si lze snáze udělat představu o příčinách nižšího skóre kvality a především nalézt řešení a problém napravit.

Pokud je například míra prokliku i relevance v pořádku, ale dojem ze vstupní stránky podprůměrný, je zřejmé, ve které oblasti bychom měli podniknout nápravu. Změna cílové stránky, nebo patřičná úprava jejího obsahu by měla vést k příznivějšímu hodnocení.

Štítky

Zajímavou novinkou v programu AdWords jsou štítky. Přestavují nový způsob organizace obsahu účtu, tedy kampaní, reklamních sestav, reklam i klíčových slov.

Díky této funkci je možné třídit klíčová slova a další položky v účtu AdWords mnoha různými způsoby a ne pouze dle výchozího uspořádání na kampaně a reklamní sestavy.

Jedním štítkem si lze například označit libovolně zvolenou skupinu klíčových slov. Následně je možné filtrovat a analyzovat data o výkonu takto zvolené skupiny klíčových slov a porovnávat s ostatními. Užitečné může být například porovnávat tímto způsobem výkon obecnějších a specifických výrazů nebo různých typů inzerátů, značkových a běžných klíčových slov apod.

Štítky dále rozšiřují možnosti analýzy výkonu PPC kampaní a následné optimalizace založené na získaných cenných poznatcích.

Další novinky

Přestože služba AdWords funguje od roku 2000, neustále prochází intenzivním vývojem a novinek tak je celá řada. Za zmínku dále stojí např.:

 • Nové rozhraní pro grafickou reklamu
 • Zvýšení limitů kampaní
 • Simulátor nabídek v kampani
 • Propojení se sociální sítí Google+

Další odborné články

Podvodné zprávy na Facebooku: Jak ochránit Váš účet?
20.02.2024
Martin Mekyska
Neustále chodí na Facebooku či do Messengeru falešné výstražné zprávy, že Váš profil bude zablokován. Dejte si pozor, ať nepřijdete o Facebook stránku, profil, nebo...
Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu
07.11.2022
Václav Piták
Slyšeli jste už o obrázkových formátech WebP, AVIF nebo JPEG XL? Všechny tyto formáty patří do nastupující generace, kterou budeme na našich webech vídat čím dál...
Cookie lišta (dle nových pravidel) pro redakční systém Comerto
03.01.2022
Martin Sikora
Od ledna 2022 je nutné získat souhlas uživatele s použitím cookies či analytických nástrojů a ne jej o nich pouze informovat, jak stačilo doposud. Jak je to u našeho...
Business za časů korony: Dejte zákazníkům vědět, že máte otevřeno a že fungujete i za stávající situace
28.03.2020
Martin Mekyska
Právě se vám dostal do rukou stručný přehled doporučení a nápadů, jak podpořit či nastartovat prodej i v době, kdy musí být ze zákona zavřené provozovny a zákazníci...