Comerto / Odborné poradenství & školení / Odborné články / Jak pracovat s Custom Variables v Google Analytics

Jak pracovat s Custom Variables v Google Analytics

Nebudeme vás nudit úvodem do základů Google Analytics. V následujícím textu se zaměříme na rozšiřující funkčnost, tedy Custom Variables, ve stručnosti zmíníme hlavní důvody proč je používat a především vám ukážeme mnoho způsobů, jak je naučit pracovat pro vás.
Nebudeme vás nudit úvodem do základů Google Analytics. V následujícím textu se zaměříme na rozšiřující funkčnost, tedy Custom Variables, ve stručnosti zmíníme hlavní důvody proč je používat a především vám ukážeme mnoho způsobů, jak je naučit pracovat pro vás.


DATA | c_custom-variables | custom_variables.jpg 

Než Google přišel s rozšířením Google Analytics o Custom Variables (v češtině „vlastní proměnné“), mohli jste ze statistik zjistit pouze základní informace – kolik návštěvníků vaše stránky mají, odkud se přihlašují, jak dlouho na stránce setrvávají nebo například které klíčové slovo je přivedlo. Někdy však o návštěvnících shromažďujete vlastní data, která byste rádi propojili s Google Analytics – a to je prostor pro nastavení vlastních proměnných. S tímto rozšířením se zájemcům o lepší pohled do „světa na druhé straně“ otevřely nové možnosti, jak spojit vlastní data s daty z Google Analytics.

Pět „vlastních proměnných“ je zdarma pro uživatele Google Analytics Standard verze. Proto je článek rozdělen do pěti tipů na proměnné pro různé typy stránek, aby zájemci efektivně využili možnosti pěti různých Variables, které se nejvíce hodí pro jejich typ stránek. Pokud si zaplatíte verzi Google Analytics Premium, tak můžete sledovat všech dvacet Variables, které jsou v článku uvedeny. Maximální možnost pro prémiové uživatele je aktivace 50 Custom Variables.

DATA | c_custom-variables | custom_variables2.jpg
Obrázek 2: Nastavení custom variables v google analytics

Jak využít vlastní proměnné u různě zaměřených stránek

Mnoho lidí chápe význam vlastních proměnných, které dávají analytikovi do rukou obrovskou moc. Ne všichni jsou však schopní přijít na efektivní kombinaci proměnných, která jim přinese ta nejdůležitější data. Proto se budeme věnovat různým typům stránek, pro které vybereme ty nejpřínosnější možnosti, včetně ukázkového kódu v asynchronní syntaxi.

Custom Variables u stránek zaměřených na obsah, resp. blogů

Stránky, které jsou zaměřené na zprostředkovávání nějakého obsahu, závisí na návštěvnících – čím více jich mají, tím lépe. Pro tyto weby je tedy důležité rozlišit obsah, který k nim čtenáře přivádí.

 • Sledujte autory

V případě, že je váš web tvořen obsahem několika různých autorů, můžete sledovat jejich úspěšnost. Stačí, abyste na konkrétní stránku vložili vlastní proměnnou se jménem autora. Díky tomu můžete rozlišit návštěvy, při kterých uživatel četl konkrétního autora.

_gaq.push(['_setCustomVar',1,'Author','Jan Novák',3]);

 • Sledujte kategorie

Kategorie můžete rozlišovat podobně jako autory. Zjistíte, která z nich vám přináší nejlepší výsledky, a budete se moci lépe rozhodnout, kam směřovat své budoucí úsilí.

_gaq.push(['_setCustomVar',2,'Category','Politika',3]);

 • Sledujte štítky

Pokud používáte štítky k označení článků nezařazených do kategorií, může vám proměnná pomoci zjistit, které štítky a podtémata zajímají návštěvníky prohlížející si kategorie napříč webem. Pokud nastavujete vlastní proměnnou na úrovni stránky, nezapomeňte, že si můžete vybrat sledování pouze jednoho štítku.

_gaq.push(['_setCustomVar',3,'Tag','Custom Variables',3]);

 • Sledujte, kdo komentuje

Účastníci diskusí jsou lidé, které stránka zajímá více než ostatní návštěvníky a s velkou pravděpodobností budou tvořit skupinu opakovaných návštěv. Díky vlastním proměnným můžete sledovat, kteří návštěvníci komentují a kteří nikoli, sledovat rozdíly mezi těmito dvěma skupinami a vzory jejich chování na celém webu.

_gaq.push(['_setCustomVar',4,'Commented','Yes',1]);
_gaq.push(['_setCustomVar',4,'Commented','No',1]);

 • Sledujte sdílení na sociálních sítích

Pokud budete mít zájem, můžete vlastní proměnné využít ke sledování specifických typů sdílejících návštěvníků, nebo si prostě říct „to je osoba, která sdílela“. Díky vlastní proměnné tak po kliknutí návštěvníka na tlačítko sdílení na Facebooku nebo na Twitteru zjistíte nejen to, že událost nastala, ale také můžete odlišit konkrétního návštěvníka, který sdílel (a je tedy pravděpodobné, že bude sdílet i příště) a zjistit, zda na vašich stránkách sdílejí stále ti stejní návštěvníci, nebo je jejich skladba různorodá.

_gaq.push(['_setCustomVar',5,'Social Sharer','Yes',1]);
_gaq.push(['_setCustomVar',5,'Social Sharer','No',1]);

Custom Variables pro elektronické obchody

Pokud provozujete eshop, pravděpodobně budete upřednostňovat informace zaměřené na produkty, a tím pádem také odlišnou kombinaci vlastních proměnných.

 • Identifikujte návštěvníky

Google Analytics vás nenechá rozlišovat návštěvníky na základě osobních informací, ale pokud se jedná o generování náhodného ID návštěvníka, které pak vy budete porovnávat s vlastní databází mimo Google Analytics, je to v pořádku. V takovém případě můžete vysledovat stejné návštěvníky, i když nejsou na vaší stránce přihlášeni.

_gaq.push(['_setCustomVar',1,'UserID','1234567890',1]);

 • Sledujte věrnost vašich zákazníků

Věrnost je pro mnoho vztahů zásadní, a není tomu jinak v případě těch obchodních. S vlastními proměnnými můžete se svým hodnocením začít u nulového počtu nákupů a při dalších nákupech čísla postupně zvyšovat. Tímto způsobem rozlišíte různé úrovně nakupujících a vyselektujete tak nové uživatele, vracející se zákazníky nebo pravidelné nakupující. Stačí se podívat na zákazníky například s více než třemi nákupy, dvěma nákupy apod.

_gaq.push(['_setCustomVar',2,'Purchases','6',1])

 • Sledujte zobrazování produktů

S vlastními proměnnými můžete sledovat, které produkty si zákazníci v průběhu návštěvy prohlížejí nejčastěji, byť je nutně nemusí nakoupit. Jejich prohlížení ale může vést k jiným typům konverzí, které mohou ovlivňovat vaše přehledy. V nastavení proměnných můžete pracovat s vlastním ID produktu, například SKU (stock-keeping unit).

_gaq.push(['_setCustomVar',3,'View Product','SKU12345',2]);

 • Sledujte počet položek v košíku

S custom variables můžete sledovat, kolik položek má uživatel v košíku. S přibýváním položek zvyšujte čísla. Pomůže vám to vysledovat, kolik košíků bylo opuštěných, a s tím spojené specifické informace.

_gaq.push(['_setCustomVar',4,'Cart Items','4',2]);

 • Sledujte průběžnou hodnotu vašich zákazníků

Podobně jako věrnost zákazníků můžete sledovat, kolik peněz už u vás celkem utratili. S každým nákupem můžete zvyšovat jejich průběžnou hodnotu a zjišťovat, kteří zákazníci vám přinášejí největší zisky a jakým způsobem se na stránkách chovají. Je rozdíl v práci s eshopem mezi zákazníky, kteří u vás nakoupili už za více než pět tisíc korun a těmi, kteří utratili méně?

_gaq.push(['_setCustomVar',5,'Ongoing Value','3400',1]);

Custom Variables pro Lead Generation weby

Ať už máte web zaměřený na srovnávání cen nebo zprostředkováváte pojištění online, budou vás zajímat jiné proměnné než například majitele eshopů.

 • Sledujte jejich zájem

To je úplný základ. Pokud někdo na vašich stránkách vyplní kontaktní formulář, zaznamenejte si ho do skupiny lead. V takovém případě můžete sledovat, kdo se k vám vrací, jak se chová apod. Můžete tak přijít na rozdíly mezi návštěvníky, kteří mají zájem o kontakt, a těmi pasivními. Rozdíly v jejich chování vám mohou také pomoci najít způsob, jak změnit jejich názor.

_gaq.push(['_setCustomVar',1,'Lead','Yes',1]);

 • Sledujte odběratele newsletterů

Možná vyloženě neprojevili zájem o přímý kontakt, ale alespoň se přihlásili k odběru vašeho newsletteru. S nastavením této vlastní proměnné můžete vyselektovat skupinu odběratelů, zjistit jak často se k vám vracejí, jestli u nich newsletter vyvolává žádoucí reakce apod.

_gaq.push(['_setCustomVar',2,'Newsletter subscriber','Yes',1]);

 • Sledujte odběratele RSS kanálu

Podobný případ jako u odběratelů newsletterů. S proměnnou můžete vysledovat, jestli RSS funguje správně, případně jestli vede lidi ke konverzi, tedy přímému kontaktu.

_gaq.push(['_setCustomVar',3,'RSS subscriber','Yes',1]);

 • Sledujte demografické informace

Demografických informací o návštěvnících se dá sledovat celá řada, zejména v případě, kdy na vašich stránkách využíváte formulářů, které taková data obsahují. Reagují na váš obsah různě kontakty z řad 25letých mužů a 30letých žen?

_gaq.push(['_setCustomVar',4,'Gender','Male',1]);

 • Sledujte promo nabídky

Tento typ vlastní proměnné by se dal využít na mnoha druzích webů. V případě, že na hlavní stránce například využíváte nějakou speciální hlavičku proto, abyste návštěvníky nalákali k registraci na vašich stránkách, můžete jednoduše vysledovat, kdo tento obrázek viděl a opravdu se zaregistroval. Pomůže vám to lépe vypočítat konverzní poměr. Nebo vám proměnná může přinést prostě jen marketingové informace o tom, kdo viděl nějakou vaši reklamu a jaký to má vliv na získávání leadů.

_gaq.push(['_setCustomVar',5,'November Promotional Image','Yes',2]);

Custom variables pro samoobslužné weby

Samoobslužné weby jsou typem stránek nabízejících informace – help desky a weby poskytující rady různého typu za účelem pomáhat lidem (ať už jde o rady ve finančnictví nebo filmové tipy). I u nich budete chtít rozlišovat jiné proměnné.

 • Rozlišujte typy návštěvníků

Možná nabízíte servis na různých úrovních, nebo například oddělujete placený vs. neplacený servis. Když budete klasifikovat své návštěvníky podle typů tohoto členství, ať už jednoduše podle toho, zda jsou členy komunity nebo ne, případně pomocí stupňů (třeba gold, silver member apod.) anebo prostě jen na základě zalogování do služby, pomohou vám v tom právě vlastní proměnné. Jako v předchozích variantách tak budete moci v chování jednotlivých typů členů hledat rozdíly.

_gaq.push(['_setCustomVar',1,'Member Type','Gold',1]);

 • Sledujte počet zobrazených článků s nápovědou

Sledujte počty článků s nápovědou, které si uživatelé prohlédli během jedné relace. Kolik jich viděli? A je to, že jich viděli více, dobé nebo špatné? Jaké jsou rozdíly v chování na stránce u lidí, kteří si v průběhu jednoho sezení prohlédnou několik článků? Tato proměnná vám může pomoci při odhalování špatně napsaných článků nebo problémů s navigací na webu.

_gaq.push(['_setCustomVar',2,'Session Articles','6',2]);

 • Sledujte čas strávený na stránce

A nejen ten vztahující se k aktuální relaci, ale celkový pro daného návštěvníka. Kolikrát se k vám uživatel za poslední rok vrátil a kolik článků si potřeboval přečíst? Chovají se častí čtenáři na stránkách jinak? Dostáváte lepší hodnocení od uživatelů, kteří chodí často, ale přečetli jen několik článků, nebo od těch, kteří chodí jen příležitostně a přečtou jich velké množství?

_gaq.push(['_setCustomVar',3,'Total Articles','6',1]);

 • Emailový servis

V některých případech je kontaktování zákazníkem prostřednictvím emailového servisu na tomto typu webů prostě špatně, protože pravděpodobně nenašel, co hledal. Ale neodsuzujte to předem jako negativní jev – pomocí vlastních proměnných můžete sledovat, jak se odlišují v chování ti, kteří vás potřebovali kontaktovat.

_gaq.push(['_setCustomVar',4,'Customer service','contacted',2]);

 • Stížnosti

Ano, a možná ti, kteří vás kontaktovali, si potřebovali postěžovat. Pokud máte speciální formulář nebo odkaz na stránkách k tomuto účelu, je jednoduché ho sledovat. Zaznamenávejte si stížnosti a budete mít přehled nad segmenty stěžovatelů a spokojených návštěvníků, klidně i v průběhu delší doby. Současně se můžete pokusit vysledovat, jaké chování na stránce je vedlo ke stížnosti. To vše vám může velmi pomoci stránky zlepšit.

_gaq.push(['_setCustomVar',5,'Complaint','yes',2]);

A tímto jsme se protentokrát vyčerpali. Pokusili jsme se vám nastínit dvacet možností, z nichž pět máte od Google Analytics zdarma – v případě prémiového členství jich můžete dokonce vyzkoušet všech dvacet. Začnete s jejich implementací co nejdříve a budete mít skvělou možnost získat lepší vhled do chování návštěvníků vašich stránek. Pokud chcete využívat pokročilé nastavení webové analytiky, pak nás kdykoliv kontaktujte.

 

Zdroje:

Jonathan Weber:http://www.lunametrics.com/blog/2010/04/15/google-analytics-custom-variables-part/
Justin Cutroni: http://cutroni.com/blog/2008/10/22/google-analytics-advanced-segmentation/
Michael Harrison: http://www.lunametrics.com/blog/2011/12/30/google-analytics-custom-variables-working/
Says Sharif: http://www.lunametrics.com/blog/2012/08/28/20-ways-use-custom-variables/

Další odborné články

Podvodné zprávy na Facebooku: Jak ochránit Váš účet?
20.02.2024
Martin Mekyska
Neustále chodí na Facebooku či do Messengeru falešné výstražné zprávy, že Váš profil bude zablokován. Dejte si pozor, ať nepřijdete o Facebook stránku, profil, nebo...
Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu
07.11.2022
Václav Piták
Slyšeli jste už o obrázkových formátech WebP, AVIF nebo JPEG XL? Všechny tyto formáty patří do nastupující generace, kterou budeme na našich webech vídat čím dál...
Cookie lišta (dle nových pravidel) pro redakční systém Comerto
03.01.2022
Martin Sikora
Od ledna 2022 je nutné získat souhlas uživatele s použitím cookies či analytických nástrojů a ne jej o nich pouze informovat, jak stačilo doposud. Jak je to u našeho...
Business za časů korony: Dejte zákazníkům vědět, že máte otevřeno a že fungujete i za stávající situace
28.03.2020
Martin Mekyska
Právě se vám dostal do rukou stručný přehled doporučení a nápadů, jak podpořit či nastartovat prodej i v době, kdy musí být ze zákona zavřené provozovny a zákazníci...