Čtou zákazníci vaše emaily?

Comerto / Poradenství & Školení / Odborné články / Článek
Cílem newsletterů je, aby si jejich obsah adresát přečetl a ideálně aby na zaslanou nabídku zareagoval. Ale přestože může být vlastní obsah zprávy vytvořen kvalitně, nejprve je třeba dosáhnout toho, aby příjemce tento email vůbec otevřel a přečetl jej.

Je pro vás předmět emailingové kampaně důležitý?

Předmět emailu je první věc, kterou si příjemce emailové zprávy přečte a na jeho základě se rozhodne, zda se o sdělení dále zajímat. Proto je velmi důležité, co bude obsahovat. Předmět emailu by měl splňovat některá zásadní kritéria:

  • Nesmí působit varovně
  • Je zajímavý a není nudný
  • Je relevantní k obsahu nabídky
  • Nesmí se příliš vnucovat nebo naléhat

V žádném případě se nevyplácí předmět podceňovat. Je třeba vytvořit takový předmět, který přiměje adresáta tento email otevřít a přečíst. Pak má odesílatel napůl vyhráno.

Atraktivní předmět má vyvolat důvěru

Uživatelé internetu dostávají každý den mnoho emailových zpráv, každý den a také mnoho z těchto zpráv vůbec neotevřou a rovnou je vymažou. Důvodem může být, že už jejich předmět je pochybný a připomíná jim spam. Aby adresát email po jeho obdržení nevymazal, měl by atraktivní předmět obsahovat:

  • Položení otázky a získání pozornosti (jak udělat to a to)
  • Kreativní předmět (ale obsah musí s předmětem korespondovat)
  • Přímá informace, jakou se má čtenář dozvědět (pokud znáte tyto potřeby)
  • Evokování pocitu, že budoucí zákazník získá něco užitečného (jaký přínos pro něj bude zpráva mít)

Buďte osobní, navoďte pocit důvěry

Vytvoření dobrého předmětu se vyplatí věnovat čas. Pokud díky nevhodnému předmětu příjemci zprávu vůbec neotevřou, nedostane se jim zaslané obchodní nabídky. Efektivní emailing nenechává předměty zpráv náhodě a pečlivě zkoumá potřeby potenciálního zákazníka. Copywriting vytváří takové předměty, které okamžitě upoutají pozornost; předměty, které se něčím liší od ostatních a které překonají počáteční nedůvěru.

Další odborné články

Jak vložit 3D fotografii na Facebook a jaké to přináší marketingové výhody
25.10.2018
Martin Mekyska
Facebook nyní nově umožňuje nahrát 3D fotografii pořízenou v režimu Portrét na nejnovějších iPhonech. Tato fotografie potom na Facebooku vytvoří krásný...
Pamatujete si je všechny? Evoluce loga Google Analytics
25.07.2018
Bc. Jakub Šmíd
Google Analytics je služba, kterou naši analytici v Comertu používají častěji než kartáček na zuby. A to si je čistí fakt pravidelně. S podobnou pravidelností...
Facebook: Prohlédněte si reklamy každé stránky (i konkurence)
18.07.2018
Martin Mekyska
Zobrazte si přehled všech reklam jakékoliv stránky na Facebooku. Je to jednoduché!
Google Search Console: Nástroj Kontrola adresy URL
27.06.2018
Martin Mekyska
Do Google Search Console přibyla nová funkce, která vám umožní podívat se na konkrétní zaindexovanou URL adresu očima vyhledávače/robota Google.