11 základních věcí, které potřebujete vědět o SEO!

Comerto / Poradenství & Školení / Odborné články / Článek
Co je optimalizace webu, proč je v současnosti tolik využívaná a jak vše probíhá? Potřebujete se zorientovat v problematice, chcete zjistit, co přesně optimalizace zahrnuje a jak nenaletět pofiderním internetovým agenturám, které slepě nabízí garanci prvních pozic? Pomůže vám náš článek.

1/ Co je SEO, co je jeho cílem a jaké je jeho využití?

Zkratka SEO (Search Engine Optimization) je názvem oboru, který se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače. Cílem optimalizace je zviditelnění webu (eshopu) v přirozených výsledcích vyhledávání na určitá klíčová slova. Pro tento účel se používají metody a techniky, kterými se web optimalizuje.  

2/ O jaké metody konkrétně se jedná v rámci SEO?

Existuje několik technik, které lze pro optimalizaci webu použít. V rámci SEO rozdělujeme on-page a off-page faktory, jenž lze ladit. On-page faktory jsou prvky, které je možné bezprostředně ovlivnit, neboť se nachází přímo na stránce (např. obsah stránky). Off-page faktory jsou prvky, které se nenacházejí přímo na stránce – jejich ovlivnění je složitější a zpravidla náročnější na čas (např. počty zpětných odkazů vedoucí na web). Co se týká jednotlivých optimalizačních technik, pak je velmi důležitý copywriting, úprava navigace a architektury webu, optimalizace zdrojového kódu aj.  V rámci onpage faktorů je nejdůležitější tzv. budování zpětných odkazů.  

3/ Kdy se projeví výsledky a posun ve výsledcích vyhledávání?

Nejprve je nutno připomenout, že kvalitní SEO je otázkou delšího času. Záleží také na množství a charakteru změn, které byly na webu realizovány. Veškeré změny prováděné na webu musí zaznamenat nejprve vyhledávací robot, který celý internet neustále prochází a indexuje jednotlivé stránky a dle kvality mění jejich pozici ve výsledcích vyhledávání. U Google se změny zpravidla projeví rychleji než u Seznamu, ale není to striktní pravidlo. Pokud však mám být konkrétnější, lze díky optimalizaci sledovat posun v pozicích již v horizontu 1-3 měsíců.  

4/ Proč je SEO v současnosti tolik využívané.

Hlavním fenoménem současné doby je internet. S tím logicky souvisí generační proměna lidí i internetu samotného (jeho služeb). Stále více lidí hledá potřebné informace na internetu, rozšiřuje se sféra prodeje i nákupu na internetu. Stále více firem míří se svou prezentací také právě do prostředí internetu, kde je již nyní ve většině oborů dosti silná konkurence. Aby firmy na internetu uspěly, snaží se být dohledatelné na relevantní klíčová slova, která souvisí s charakterem poskytovaných služeb či prodávaného zboží. Právě dohledatelnou a přední pozice ve výsledcích vyhledávání jsou dnes velmi důležitým základem internetového úspěchu a konkurenční výhody.

Výzkumy provedené v minulých letech poukazují na to, že uživatelé při hledání prochází výsledky zpravidla jen na prvních dvou stranách. Výhodu tudíž mají firmy, které se na těchto stránkách nacházejí. Díky tomuto faktu se firmy snaží optimalizovat své weby a eshopy, což dalo vzniknout oboru SEO, který je v současnosti velice rozšířen. S výše popsaným souvisí i fakt, že firmy či živnostníci si často udělají web či eshop za velké peníze, tím vše považují za vyřízené. Dále se už nestarají o to, zda jsou na internetu vůbec vidět. Je třeba rozbít iluzi, že stačí pouze mít webové stránky a zákazníci se pohrnou. Opak je pravdou! Zpravidla ani firma, která web tvoří, nezasvětí majitele webu do dalších postupů a nepomáhá mu se zviditelněním, propagací. Tento přístup by však měl být spíše ojedinělý.  

5/ Jak probíhá optimalizace eshopu či webu?

Proces optimalizace není vždy stejný – vše se odvíjí od požadavků klienta, aktuálního stavu webu (eshopu) a od síly konkurenčního prostředí. Přesto pokud mám shrnout obecně sled postupů, které je třeba v rámci SEO provést, pak v první fázi dochází k analýze současného stavu webu. Následuje návrh doporučení a návrh klíčových slov k optimalizaci, které jsou konzultovány s klientem. Po odsouhlasení se provádí jednotlivé optimalizační kroky – upraví se zdrojový kód, optimalizují se texty, meta prvky, budují se zpětné odkazy, propaguje se za pomocí online PR článků apod. Vždy by však mělo být zásadou SEO agentury, že o všech aktivitách klienta průběžně informuje, nechává si postupy odsouhlasit a především se nebojí překládat výsledky, které úpravy přinesly. Klient by také měl mít přístup do statistického nástroje Google Analytics, kde si kdykoliv může prohlížet statistiky návštěvnosti a další výsledky. Co se týká nově tvořeného webu - SEO procesy začínají již v návrhu správné architektury. Tvůrci webu často opomíjejí dohled SEO specialisty od počátku projektu a pak zpětně investují nemalé částky na dodatečnou optimalizaci, kterou mohli provést již v rámci programování webu. Náklady jsou pak mnohem vyšší, často se musí web znovu velmi razantně upravovat, přitom se jedná o nově vytvořený web!  

6/ Existují jiné způsoby mimo SEO, které slouží pro zviditelnění webu?

Samozřejmě je jich více. Samotné SEO spadá do jedné velké kategorie, která se nazývá internetový marketing – což je oblast zabývající se obecně marketingem v internetovém prostředí. S pomocí internetového marketingu zviditelníte web ať už v rámci placené reklamy (PPC), nebo právě za pomoci SEO. Do internetového marketingu řadíme mimo PPC, SEO také bannerovou reklamu, mobilní marketing, propagaci s pomocí multimédií, virální online kampaně, e-mailingové prostředky, blogování, linkbuilding, online public relations, propagaci v sociálních sítích (Facebook) aj. Každá dobrá agentura by vám nicméně měla být schopna nabídnout další postupy a nápady pro zviditelnění a zefektivnění komerčního úspěchu.  

7/ Jaká je situace v oblasti firem poskytujících tyto služby v Brně?

V Brně existuje dost firem věnujících se SEO přímo, nebo okrajově v rámci svých služeb tvorby webu. SEO služby často poskytují také studenti. Pro klienta je však zásadní kvalita provedených prací, která by neměla ustupovat ceně, což se dnes často děje. Rozhodně by SEO agentury neměly používat tzv. zakázané techniky SEO, které krátkodobě klientovi pomohou, ale ve výsledku ho zpravidla v dlouhodobém horizontu poškozují, navíc zde hrozí riziko penalizace od vyhledávačů. V rámci našich služeb se také setkáváme s weby, kde byla provedena „optimalizace“, avšak tyto weby musíme naopak opravovat od chyb, které pramení právě z neodborné práce předchozího „SEO specialisty. Druhým velkým nešvarem je garance prvních pozic – z logiky věci nikdy nelze 100% garantovat pozici, neboť SEO je sice efektivní nástroj zviditelnění, ale hlavní autoritou je zde vždy vyhledávač, který určuje dle kvality webu (SEO úprav), jaké bude jeho umístění na dané slovo.  

8/ Jak se výsledky SEO projeví, lze efekt SEO měřit?

Výsledky optimalizace se projevují posunem v pozicích výsledků vyhledávání na optimalizovaná slova. Příklad: posun z 34. pozice v Googlu u slova „renovace komínů“ na aktuální 4. pozici po 2 měsíčním SEO servisu. Kvalitní SEO agentura vždy poskytuje klientovy transparentní přehled nad výsledky a průběžně ho informuje. Agentura by měla mít vlastní propracovaný interní systém sledování a hodnocení vývoje. K měření se používají nejen grafy pozic klíčových slov, grafy počtu zpětných odkazů, hodnocení ranků, ale také různé pomocné nástroje jako Google Analytics apod.

Řada klientů využívá jako jediný směrodatný nástroj pro měření kvality webu tzv. SEO měřáky, kterých je na internetu spousta. Tyto nástroje však hodnotí web velmi povrchně a zcela mimo kontext, tudíž nejsou vhodné pro hodnocení optimalizace webu. Často se stává, že web, který dosáhl v SEO měřáku vysněných 99% není možno vyhledat na relevantní klíčová slova. K čemu je pak majiteli vysoké hodnocení, když neměl za celý měsíc více jak 1 objednávku?  

9/ Co vše lze díky Google Analytics zjistit?

Google Analytics je velmi propracovaný nástroj, který sleduje řadu statistik spojených s provozem webu a návštěvností uživatelů. S jeho pomocí můžete zjistit např. z jakých oblastí, z jakých vyhledávačů a na jaká slova na váš web návštěvníci přichází. Zjistíte, které stránky webu mají největší míru opuštění či odchodu. Vysledujete, v kterém kroku objednávky lidé odchází pryč, aniž by dokončili nákup. Veškeré tyto poznatky jsou neocenitelným podkladem pro ladění efektivity webu.  

10/ Co přesně znamená slovo copywriting a jak se provádí? V čem je jeho význam?

Copywriting, neboli tvorba textů pro web, je jednou z nejdůležitějších technik SEO. Jedná se o tvorbu nových či úpravu stávajících textů. Texty jsou tvořeny se znalostí pravidel, které zajišťují vyhledatelnost textu na určité klíčové slovo. Text se tedy optimalizuje na vybrané slovo, což v praxi znamená prosazení klíčového slova ve vhodném poměru vůči ostatnímu textu. Klíčové slovo musí být použito v hlavních SEO prvcích a text by měl navíc návštěvníky přesvědčit k provedení požadované akce. V textu není vhodné používat určitá slova a také je třeba tvořit text s vědomím, že uživatelé na internetu čtou jinak, než je běžné u tištěných textů.  

11/ Jak by měla probíhat práce kvalitní SEO agentury směrem ke klientovi?

Agentura by měla klienta informovat v počátku projektu o celkovém průběhu projektu. Nedílnou součástí spolupráce je pravidelné informování o provedených aktivitách a jejich výsledcích. Z ohlasu našich zákazníků víme, že řada SEO agentur komunikuje s klienty minimálně. Klienti pak neví, co se přesně děje, zda částka, kterou za SEO zaplatil, odpovídá provedeným pracím. Často chybí také průběžné vyhodnocení a především doporučení pro další rozvoj webu. Je nutné připomenout, že pro majitele webu je důležité nejen SEO jako takové, ale především efektivnost webu.

SEO zajistí zviditelnění webu – přivede velký počet návštěvníků, což však neznamená, že tito lidé na webu nakoupí. Proto dalším stupněm, který navazuje na SEO, je řešení efektivnosti webu – především zde by měla SEO agentura s klientem maximálně spolupracovat a předkládat mu návrhy a nápady na posílení efektivnosti a komerčního výsledku webu. V rámci služeb „efektivnosti webu“ se hodnotí uživatelská přívětivost webu, zda uživatel může bez problémů objednávat, zda se orientuje na webu, jaké jsou překážky pro uživatele, jaké prostředky využít pro podporu prodeje a propagace na internetu a jak znásobit zisky.  

Další odborné články

Jak vložit 3D fotografii na Facebook a jaké to přináší marketingové výhody
25.10.2018
Martin Mekyska
Facebook nyní nově umožňuje nahrát 3D fotografii pořízenou v režimu Portrét na nejnovějších iPhonech. Tato fotografie potom na Facebooku vytvoří krásný...
Pamatujete si je všechny? Evoluce loga Google Analytics
25.07.2018
Bc. Jakub Šmíd
Google Analytics je služba, kterou naši analytici v Comertu používají častěji než kartáček na zuby. A to si je čistí fakt pravidelně. S podobnou pravidelností...
Facebook: Prohlédněte si reklamy každé stránky (i konkurence)
18.07.2018
Martin Mekyska
Zobrazte si přehled všech reklam jakékoliv stránky na Facebooku. Je to jednoduché!
Google Search Console: Nástroj Kontrola adresy URL
27.06.2018
Martin Mekyska
Do Google Search Console přibyla nová funkce, která vám umožní podívat se na konkrétní zaindexovanou URL adresu očima vyhledávače/robota Google.