Comerto / O nás / Co se u nás děje / Aby weby našich klientů hladce běžely…

Aby weby našich klientů hladce běžely…

Neustále se snažíme našim klientům zajišťovat kvalitní služby, nejen co se týče obsahové stránky webových prezentací, ale i jejich technického pozadí a proto jsme přesunuli naše technologie na Amazon Web Services (AWS).
Aby weby našich klientů hladce běžely…
Neustále se snažíme našim klientům zajišťovat kvalitní služby, nejen co se týče obsahové stránky webových prezentací, ale i jejich technického pozadí a proto jsme přesunuli naše technologie na Amazon Web Services (AWS).

Web musí totiž nejen dobře vypadat a přinášet relevantní informace. Měl by se také rychle načítat a být nepřetržitě dostupný. V současné době je velice důležitá i schopnost odolat nejrůznějším útokům, které se čas od času na internetu objeví. To vše klade zvyšující se nároky na výpočetní výkon webových serverů a na velikost datového úložiště.

A proto jsme se v rámci udržování vysokého standardu našich služeb rozhodli přejít na platformu Amazon Web Services (zkráceně AWS), často označovanou jako „cloud computing“. Jde o webové služby poskytované společností Amazon.com prostřednictvím široce konfigurovatelných serverů.

Přechod na platformu AWS si pochopitelně vyžádal změnu nastavení všech dotčených domén a jejich DNS záznamů. U všech domén, které jsou v naší správě, jsme změny provedli sami a klienti tak měli přechod bez starostí. Obdobně proběhlo i nastavení specifických služeb dle předem známých potřeb. Hlavním rozdílem a ulehčením práce je skutečnost, že v případě AWS není třeba se starat o hardware a můžeme řešit pouze konfiguraci používaných technologií.

Výhody platformy Amazon Web Services:

  • neomezená kapacita datového úložiště
  • jednoduché škálování výkonu odpovídající potřebám zajišťuje hladký chod webových stránek
  • lepší ochrana proti narůstajícímu počtu útoků
  • vyšší stabilita služeb – ke spuštění odpovídajícího počtu serverů dochází pouze v případě potřeby
  • uložená data mají vyšší míru zabezpečení
  • dlouhodobě udržitelné a rozvíjené technologie
  • servery s daty jsou fyzicky ve více datových centrech – vyšší ochrana dat
  • vynikající dostupnost serverů

Menší nevýhodou je umístění serverů. Nachází se v Severním Irsku (součást EU, takže GDPR atp je v pořádku), kde má společnost Amazon.com svá datacentra. Vzdálenější umístění serverů může způsobovat nepatrné zpoždění při načítání dat, avšak v praxi je nepostřehnutelné. Výhoda je ta, že pro roboty, kteří prochází weby našich klientů, je to dostupnější a rychlejší.

Služby Amazon Web Services jsou dražší než řešení, která jsme donedávna používali. Ale pokud přihlédneme k vyšší kvalitě služeb, tak přechod přináší více výhod a z dlouhodobého hlediska se rozhodně vyplatí.

Chcete se o nás dozvědět více?

Jak se aktuálně autem dostanete do Comerta i přes dopravní omezení
29.03.2022
Martin Sikora
Aktualizace 7.7. 2022: Palackého třída je již plně průjezdná, při cestě k nám tedy nezaznamenáte níže popsaná omezení. Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Palackého...
Informace k nedostupnosti serverů dne 6.9.2021
06.09.2021
Martin Sikora
Dne 6. 9. 2021 odpoledne byly nedostupné některé naše servery, na kterých jsou umístěny i weby některých našich klientů. Nedostupnost byla způsobena rozsáhlým výpadkem...
Exkurze do Filmových ateliérů ve Zlíně
27.11.2019
Martin Mekyska
Jednoho krásného podzimního dne jsme se vydali do Zlína načerpat novou inspiraci a energii na další aktivity pro naše klienty.
Podpořili jsme dobrou věc - Zachránili jsme web gospelovému spolku Duše zpívej
02.08.2019
Martin Mekyska
Rozpadá se vám web nebo jej nelze jednoduše upravovat tak, aniž by tato akce zkonzumovala značné množství času? Oslovte nás, rádi pomůžeme. Podobně to udělal zlínský...