Comerto / Odborné poradenství & školení / Odborné články / Jak co nejvíce pomoci webu v roce 2020?

Jak co nejvíce pomoci webu v roce 2020?

Jděte na to od lesa! Jděte na to přes obsah, který na webu máte nebo plánujete mít. Prozradíme vám několik tajemství, díky kterým získáte zásadní konkurenční výhodu pro vaše online podnikání (nejen) v roce 2020.
Jděte na to od lesa! Jděte na to přes obsah, který na webu máte nebo plánujete mít. Prozradíme vám několik tajemství, díky kterým získáte zásadní konkurenční výhodu pro vaše online podnikání (nejen) v roce 2020.

Jaké chyby je třeba na webu eliminovat?

Nejčastější chybou je nepromyšlenost struktury webu a tudíž i jeho obsahových částí. Dále dělá problémy nesprávné rozčlenění subkategorií a samozřejmě i nesystematické (nebo dokonce žádné) budování obsahu je velice častou překážkou k získání lepšího výkonu vašeho webu.

Jak začít s lepším obsahem webu?

Analyzujte, co lidé chtějí/hledají

Ideální počáteční stav: provést analýzu vyhledávacích dotazů (výrazů, které lidé zadávají do vyhledávačů Google a Seznam a dalších, aby našli vaši službu či produkty), spojit je s dalšími souvisejícími daty a segmentovat je do témat a subtémat.

Obsahová strategie je na světě

Poté na základě těchto dat o hledanosti a zjištěních uživatelského záměru vytvoříme obsahovou strategii, která nám určí nejen strukturu členění webu (což se bude hodit při SEO), ale také především jasný dlouhodobý plán budování obsahu, který potenciální zákazníky táhne na váš web. Díky tomu najednou zcela jasně víme, jaké záměrné články/fotky/videa tvořit s ohledem na hledanost/konverznost dotazů.

Konverznost znamená poměr toho, kolik lidí si na vašem webu objedná službu/produkt vzhledem k počtu lidí, kteří jen přijdou na vaši stránku bez další následné akce.

Doporučení: konverznost dotazů si případně můžete i předběžně otestovat (mimo jiné) za pomoci PPC reklamy.

A co s tím dál?

Následně každý měsíc budujeme plánovitě takový obsah, u něhož jasně víme, že má smysl a přivede relevantní/konverzní návštěvnost přes vhodné vyhledávácí výrazy seskupené např. do tématu „6 věcí, které rozhodně nesmíte opomenout při výběru ideální klimatizace“. Častou chybou je, že majitelé webů píšou článek (popis kategorie, produktu, článek na blogu) bez tohoto promyšlení a bez vstupní analýzy. Pak sice vznikne článek, jehož sepsání/uveřejnění včetně nachystání fotografií a videí (i jejich správná optimalizace) zabere čas, ale efekt není takový, jaký by měl být. Článek se neprosadí ve výsledcích vyhledávání (není vidět, naopak konkurenční články jsou na prvních místech), cílí na špatné příjemce, nemá návaznost na podporu konverznosti apod.

Nutno dodat, že se velice často taktéž setkáváme s majiteli webů, kteří si vůbec neuvědomují, že je potřeba nějaký obsah tvořit. Zde se potom snažíme dělat co největší osvětu. Pečlivě našim klientům vysvětlujeme, jak na jejich webových stránkách obsah efektivně rozvíjet a neinvestovat jen bezhlavě desítky tisíc například do proklikových reklam.

Pár důležitých tipů a rad

Proces budování obsahu by měl být kontinuální (dlouhodobý). Je to snaha hledat stále další a další témata, na která nejste doposud dobře dohledatelní. Každý přece touží konkurenci předběhnout a zviditelnit se na maximum. Čím více témat (vyhledávacích dotazů) obsáhnete svým webem a vyhledávače díky tomu vaše stránky zařadí do výsledků vyhledávání na daný vyhledávací dotaz (na co nejlepších pozicích), tím více potenciálních návštěvníků získáte. Tato věc souvisí s tzv. strategií Long Tailu.

Long Tail jsou víceslovné specifičtější fráze. Suma hledanosti u těchto specifických vyhledávacích dotazů je často větší než suma hledanosti u několika hlavních obecných výrazů. Navíc zpravidla mnohaslovné fráze jsou logicky mnohem více konverzní, protože jsou to již dotazy související s konkrétním výrobkem či službou, kterou lidé chtějí koupit/poptat. A nemají ani tak velkou konkurenci, jakou sledujeme při snaze být vidět na výrazy obecné, o jejichž optimalizaci se snaží všichni konkurenti v oboru. Efektivnější a méně nákladné je nasbírat větší počet frází s menším počtem hledání než dosahovat viditelnosti na pár vyhledávacích slov s vysokým počtem hledání.

Kdo spíše nakoupí konkrétní produkt? Tipujte z níže uvedených vyhledávacích dotazů:

Plastová jímka         X         Plastová samonosná jímka 10m3

Mnohoslovný specifičtější výraz využije člověk, který pravděpodobně řeší např. dotaci „Dešťovka“. Ví, jaká velikost nádrže se mu přesně vejde na pozemek (jaká je předepsaná pro něj), že to má být typ samonosné nádrže. Nemá být z betonu, neboť preferuje lehčí plastový materiál. Z toho všeho jakožto prodejce těchto nádrží odvodíme, že na webu by měla být speciální přistávací stránka (subkategorie) pro plastové samonosné jímky. Ty navíc bude možno filtrovat dle objemu. Díky tomu danou subkategorii otextujete, přidáte obrázky, videa, produkty a věřte, že Google nebo Seznam si tuhle stránku „zamilují“. Pokud tuhle subkategorii nemáte, pak vyhledávače mohou jen odhadovat (z produktového popisku konkrétní nádrže), že tyto nádrže prodáváte. Jděte naproti uživatelům i vyhledávačům, skrz které uživatelé hledají, co potřebují. Vždy se najde nějaký konkurent, který to již dělá a je logicky před vámi na dotaz „plastová samonosná jímka“.

Podobným způsobem lze přivést toho samého potenciálního zákazníka i na vyhledávací dotaz „nádrže pro dotaci Dešťovka“. Pokud tento fakt v rámci analýzy v Comertu zjistíme, pak obratem klientovi navrhujeme, že vytvoříme v blogu (nebo jinde na webu) infočlánek, který se bude tomuto tématu věnovat, a navíc zde bude uveden sortiment odpovídajících nádrží pro dotaci, referenční ukázky realizací, uvedení podmínek dotace a připojíme i nabídku projektového řešení dotace apod. Cca do 1-2 měsíců od zveřejnění takovéto nové stránky ji budou vyhledávače nabízet ve výsledcích vyhledávání na výraz „nádrže pro dotaci Dešťovka“. Indexačním systémům vyhledávačů totiž nějaký čas trvá, než na celém internetu, kde denně vznikají desítky milionů nových obsahových stránek, zaregistruje právě tu naši novou stránku, vyhodnotí ji a orankují. Dle toho ji pak zařadí do daného tématu ve své databázi. Doposud klient na toto slovo nebyl vidět, nyní je tomu naopak, a dokonce stránku navštěvují velmi relevantní uživatelé, z nichž ve velké míře získává finální poptávky.

Kde hledat inspiraci pro nový obsah?

V Comertu u našich klientů v rámci SEO pravidelně zjišťujeme příležitosti a pak s těmito nápady pro nový obsah dále pracujeme. Např. si vezmeme určité téma a s pomocí speciálních nástrojů zanalyzujeme, na jaké výrazy není konkrétní klientský web na první stránce výsledků vyhledávání vidět. Díváme se i na číslo hledanosti a konkurenčnost, protože se vyplatí řešit jen ta témata (vyhledávací dotazy), u nichž je hledanost adekvátně vysoká a konkurenčnost co nejnižší.

Časté otázky našich klientů ohledně správného obsahu webu

V jakém okamžiku by měly firmy přistoupit k přetextování webu? A je v takovém případě lepší napsat texty úplně nové, nebo upravit ty stávající?

Základem webu je obsah. Pokud firma chystá web, měla by součástí tohoto procesu být detailní promyšlená příprava obsahových dispozic a textů/obrázků/videí. Pokud stávající web nefunguje svou přesvědčivostí, informační hodnotou či konverzností, pak je vhodné přemýšlet o jeho brzkém obsahovém redesignu či o kompletním přetextování.

Rozhodnutí, zda původní texty zcela zahodit, zásadně přepracovat nebo jen vylepšit pár drobností, se řeší až při analýze konkrétního webu. Je třeba určit míru jeho stávající dohledatelnosti (zda je k nalezení na stěžejní témata = zda má odpovídající návštěvnost) a analyzovat konverznost obsahu u webů, které sice mají vysokou návštěvnost, ale nepřináší kýžený obchodní efekt.

Jaký obsah je na takovém firemním webu nejdůležitější? Co by zde především nemělo chybět?

Důležitý je takový obsah, který udrží návštěvníky na webu, je relevantní vůči dotazům (to, co lidé hledají/potřebují se dozvědět) a potřebám návštěvníků. Je přesvědčivý, poutavý, obsahuje potřebné údaje a informace. Navíc z pohledu SEO (pokud problém hodně zobecníme pro lepší pochopení) je obsah, který udrží návštěvníky na webu dostatečně dlouho, zpětně lépe hodnocený i vyhledávači. Např. Google umí vyhodnotit relevanci a také bounce rate (míru okamžitého opuštění bez přechodu na další stránku nebo obecně provedení nějaké interakce) a dwell time (jak dlouho se člověk pohybuje na dané stránce a následně se vrátí do výsledků vyhledávání). Podle toho pak může měnit pořadí nabízených výsledků na určité dotazy a jejich specifické varianty. Jde o to, že když chceme lidi přilákat na určité téma a být dohledatelní, pak bychom měli nabízet jedinečný obsah a nepodsouvat do webu něco, co je jakkoli zavádějící či neobsahuje slíbenou informaci. Lidé sice přijdou, ale obratem odchází, protože nebyla splněna jejich konkrétní informační potřeba. Takový web (jeho obsah) je z dlouhodobého pohledu sám proti sobě. Tohle dnes již vyhledávače umí velmi dobře vyhodnotit a použít pro neustálé zlepšování svých výsledků.

Dalším důležitým faktorem je také UX (uživatelská přívětivost) obsahu. Obsah na vašem webu musí být co nejvíce přehledný. Uživatelé nechtějí trávit velké množství času hledáním informací v obsáhlém textu.

K psaní obchodně úspěšných textů je třeba znát mnoho věcí. Jedná se například o různé typy tvorby struktury obsahu tak, aby byl co nejvíce efektivní (např. metoda AIDA aj.) nebo frameworky rozhodování zákazníka, např. See, Think, Do, Care (STDC). Pro každou fází frameworku STDC je pak obsah stránky jinak koncipován.

Kdy je lepší být na webu stručnější a kdy je naopak lepší vše podrobně popsat?

To záleží na situaci a účelu. Na stránce registrace či dokončení objednávky nebo na stránce „Kontakt“ se snažíme podat obsahově jen to nejpodstatnější. Naopak na stránce, která má ve fázi výběru vhodné varianty výrobku za účel informovat o všech funkcích a parametrech, je třeba mít obsah logicky mnohem více podrobnější a rozvětvenější (ale pouze nezbytně pro daný účel). Vše je o konkrétní strategii a účelu stránky. Obecná pravidla na to nejsou a ani by být neměla.

Závěrečný tip pro vás

Pravidelně doplňujte obsah stránek. Reflektujte vyhledávací longtaily a dílčí témata, která pak v podobě třeba jen nového doplňkového odstavce přidáte do stávajícího textu (např. stránky produktové kategorie, stránky konkrétní služby apod.). Prodáváte-li např. „mobilní klimatizace“ (1), určitě by ve vašem článku neměly chybět obsahové bloky (odstavce s nadpisem, obrázky a videem) jako např.: Mobilní klimatizace vhodné do bytu (2), Mobilní klimatizace bez hadice (3), Jsou mobilní klimatizace tiché? (4), Jaká je výkonnost malé mobilní klimatizace.

A proč právě tyto odstavce s těmito konkrétními tématy? Protože si prostě zjistíte, co lidé hledají, a to jim předložíte. Viz přehled hledanosti níže (zdroj: Sklik návrh klíčových slov).

Obsahový marketing - výběr témat na základě hledanosti a sezónnosti

Na obrázku můžete vidět příbuzné vyhledávací dotazy k hlavnímu obsahovému celku „mobilní klimatizace“. Také se zde nachází průměrná měsíční hledanost těchto dílčích dotazů.

A ideálně mějte na webu i srozumitelné srovnání a recenze nejžádanějších konkrétních mobilních klimatizací, tím si také přivedete další potenciální zákazníky přes výrazy související s názvoslovím konkrétních produktu (značka, typ, výkonové pojmenování atd.).

Přejeme hodně úspěchů a doufáme, že jsme vás motivovali k obsahovému rozvoji vašeho webu. Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit nebo chcete nechat obsahový rozvoj čistě na nás, pak jsme připraveni vám kdykoliv pomoci.

Další odborné články

Podvodné zprávy na Facebooku: Jak ochránit Váš účet?
20.02.2024
Martin Mekyska
Neustále chodí na Facebooku či do Messengeru falešné výstražné zprávy, že Váš profil bude zablokován. Dejte si pozor, ať nepřijdete o Facebook stránku, profil, nebo...
Nová generace obrázků a jeden monopol k tomu
07.11.2022
Václav Piták
Slyšeli jste už o obrázkových formátech WebP, AVIF nebo JPEG XL? Všechny tyto formáty patří do nastupující generace, kterou budeme na našich webech vídat čím dál...
Cookie lišta (dle nových pravidel) pro redakční systém Comerto
03.01.2022
Martin Sikora
Od ledna 2022 je nutné získat souhlas uživatele s použitím cookies či analytických nástrojů a ne jej o nich pouze informovat, jak stačilo doposud. Jak je to u našeho...
Business za časů korony: Dejte zákazníkům vědět, že máte otevřeno a že fungujete i za stávající situace
28.03.2020
Martin Mekyska
Právě se vám dostal do rukou stručný přehled doporučení a nápadů, jak podpořit či nastartovat prodej i v době, kdy musí být ze zákona zavřené provozovny a zákazníci...