Úprava zdrojového kódu

V rámci SEO provádíme úpravu zdrojového kódu a on-page optimalizaci, díky čemuž budou vaše stránky dobře připraveny ke zlepšování nalezitelnosti a umístění ve vyhledávačích.

Při procesu optimalizace pro vyhledávače hrají roli faktory ze dvou skupin. Kromě off-page faktorů, tedy zejména zpětných odkazů, jsou to on-page faktory.

Pod tímto označením se skrývají činitele, které se nacházejí přímo na optimalizované webové stránce, případně jsou s ní bezprostředně spjaty. Pečlivé vyladění zdrojového kódu stránky je předpokladem pro úspěšné zlepšování jejího umístění ve vyhledávačích.

Mezi významné on-page faktory patří především textový a další obsah stránky a také jeho správná struktura.

Je tedy zapotřebí nejen aby text stránky byl relevantní k daným klíčovým slovům. Neméně důležité je jeho vhodné rozčlenění pomocí vhodných HTML elementů a optimalizace celého zdrojového kódu stránky.

Na jaké konkrétní on page prvky se při úpravě zdrojového kódu zaměříme?

Kromě vytvoření účinných textů a zajištění správné koncentrace klíčových slov, čemuž se věnuje copywriting, upravíme on page parametry optimalizované stránky tak, aby splňovala všechny předpoklady bezchybné optimalizace pro vyhledávače.

Značný význam má obsah popisných prvků stránky, především:

  • Titulek stránky
  • Vybrané meta značky
  • Textové alternativy netextových prvků obsahu (obrázků)

Důležitá je také náležitě definovaná sémantika jednotlivých částí obsahu:

  • Zvýraznění za využití elementů strong, případně em
  • Nadpisy - h1 až h6
  • Odrážkové nebo číslované seznamy

Dále je vhodné zajistit validitu zdrojového kódu dle platných standardů a jeho vhodnou a logickou strukturu. Délka kódu by neměla překračovat určité hranice. Roboty vyhledávačů by při nedodržení těchto doporučení mohly mít při procházení stránky problémy.

On-page faktorů, které vyhledávače při posuzování stránek zohledňují, je celá řada. Obecně ale platí, že veškeré úpravy zdrojového kódu nejsou prováděny jednoúčelově výhradně pro vyhledávače či dokonce na úkor uživatelů.

Naopak současně představují přínos pro použitelnost stránek i přístupnost pro uživatele s omezením. Neméně důležitý je také synergický efekt, kdy správně provedená on page optimalizace zároveň posiluje obchodní účinnost webu.

V rámci online marketingu děláme