Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Comerto / Tvorba webu / Reference webů / Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Tvorba webových stránek pro AT-CZ

O klientovi

Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Správce projektu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika zprostředkovává dotace pro zájemce o spolupráci s rakouskými partnery a vytváří dotační podmínky pro realizaci kooperativních programů.

Prioritou projektu Interreg V-A Rakousko-Česká republika je ekonomický rozvoj definovaných území s ohledem na inovativnost řešení a podporu přeshraniční spolupráce.

V rámci projektu jsou podporovány níže uvedené 4 hlavní osy:


Více o klientovi naleznete na www.at-cz.eu

Zadání klienta

Zadavatel se rozhodl připravit pro programové období 2014-2020 zcela nový web, neboť udržitelnost původního webového řešení nevyhovovala postupnému rozšiřování požadavků celého dotačního programu s ohledem na funkční vlastnosti, administrační procesy a obsahové objemy dat.

Provozování a aktualizace původního webu byla pro jeho správce velmi pracná a zdlouhavá. Potřebu pružně reagovat a zveřejňovat informace nebylo možno naplnit žádným možným modulárním rozšířením či updatem původního redakčního systému. Funkčnost správy projektů samotnými zadavateli/příjemci nebyla podporována. Nahrávání fotografií a dokumentů neodpovídalo současným standardům na jednoduchou administraci obsahu. Stejně tak bylo nemožné delegovat uživatelská práva administrace v různém rozsahu a pouze pro konkrétní sekce webu.

Výsledné řešení

Na základě výše uvedeného zadání byl rozpracován koncept webu vycházející ze vstupního setkání s klientem, které pomohlo vydefinovat veškeré detailní požadavky na očekávanou funkčnost, obsahovou strukturu, navigační schéma a vlastnosti systému.

S ohledem na předchozí zkušenosti s původním webem kladl zadavatel hlavní důraz na udržitelnost nového řešení. Pod tímto pojmem je třeba si představit schopnost nového řešení (vč. redakčního systému) garantovat snadný update funkčnosti a provádění dalších změn souvisejících s vlastnostmi systému vzhledem k technologickému vývoji v budoucích min. 6 letech. Tento požadavek plní nové řešení díky modulárnosti a otevřené rozšiřitelnosti.

Veškerý obsah předchozích dotačních programů realizovaných do roku 2014 byl přesunut do archivu a jeho dostupnost tak udržena.

Za zmínku stojí, mimo běžných modulů pro jednoduchou správu dokumentů či fotografií, především modul pro administraci projektů, který umožňuje zveřejňovat informace nejen správcům dotačního programu (zadavateli), ale i samotným žadatelům/příjemcům dotace. V tomto modulu pro kompletní poloautomatizovanou správu nechybí možnost filtrace dotačních programů ve veřejné části dle:

  1. Stav projektu
  2. Velikost grantu
  3. Region

Žadatelé/příjemci dotace se do rozhraní tohoto modulu přihlašují přímo na webu a zde také provádí administraci.

Co se týká grafiky, byla její podoba zásadně podřízena strohosti a přehlednosti, které zadavatel chápe jako hlavní výhodu pro snadné použití webových stránek z pohledu žadatelů o dotace. Přemíra designových prvků byla v tomto případě zadavatelem považována za redundantní.

S ohledem na charakter projektu je web logicky vyhotoven ve 2 jazykových verzích: české a německé. Pro německou mutaci si zadavatel dodal veškeré podklady, Comerto provedlo jejich vložení.


www.at-cz.eu

Rozdíly po a před

Tvorba webových stránek pro AT-CZ
Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Další rozdíly po a před

Tvorba webových stránek pro AT-CZ
Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Další screenshoty webu

Tvorba webových stránek pro AT-CZ
Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Mobilní verze stránek

Tvorba webových stránek pro AT-CZ
Tvorba webových stránek pro AT-CZ

Napište nám

a my se vám ozveme zpět do 24 hodin.
Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů, protože jinak bychom Vás nemohli kontaktovat.